Сучасні технології в природознавстві

У посібнику висвітлені питання реалізації стосовно нового змісту базової середньої освіти під час вивчення предметів освітньої галузі «природознавство».