Самоконтроль знань. Тест-оцінювання 5. «Організми і середовище існування»

Самоконтроль знань. Тест-оцінювання 5. «Організми і середовище існування»

Самоконтроль знань. Тест-оцінювання 5. «Організми і середовище існування»

І. Завдання на вибір правильного варіанта відповіді серед трьох запропонованих (по 0,5 бала за кожне з чотирьох):

1. Назвіть абіотичний чинник водного середовища існування:

А температура; Б бактерії гниття ;В водорості

 

2. Укажіть назву природного заповідника України:

А Баргузинський; Б Медобори; В Біловезька пуща

 

3. Виберіть пристосування тварин до впливу низьких температур:

А кольоровий зір; Б великі вуха; В густий підшерсток

 

4. Назвіть форму співіснування організмів:

А хижацтво; Б паразитизм; В виїдання

 

II. Завдання на вибір двох правильних варіантів відповіді з чотирьох запропонованих (по 1 балу за кожне з трьох):

 

5. Назвіть особливості популяцій як біологічних систем:

А постійна чисельність; Б вільне схрещування організмів; В подібність загальних ознак будови; Г незмінність життєвих функцій

 

6. Які основні особливості екосистем як біологічних систем:

А колообіг речовинБ наявність живого й неживого компонентів; В відсутність зв’язків з іншими екосистемами; Г постійність кліматичних чинників

7. Виберіть групу організмів, здатних продукувати вільний кисень:

А тварини; Б рослини; В гриби; Г ціанопрокаріоти

III. Завдання на вибір трьох правильних варіантів відповіді з шести запропонованих (по 1,5 балів за кожне):

8. Назвіть форми співіснування організмів в угрупованнях:

А хижацтво
Б мутуалізм
В конкуренція
Г коменсалізм
Д паразитизм
Е виїдання9. Виберіть групи організмів за їх функціями в екосистемах:

А продуценти
Б паразити
В консументи
Г коменсали
Д редуценти
Е сапротрофи

IV. Завдання на комбінування відповіді (по 2 бали за кожне):

 

Додати коментар