Відповіді до практичної роботи 3. Розв’язування задач з генетики (до підручника Остапченко, біологія 9 клас)

Розв’язування задач з генетики

Відповіді до практичної роботи 3. Розв’язування задач з генетики (до підручника Остапченко, біологія 9 клас)

Складання схем схрещування

Мета: розв’язуючи типові задачі з генетики (моно- та дигібридне схрещування), навчитися складати схеми схрещування.


Задача 3. У помідорів домінантний алель (А) визначає високе стебло, рецесивний (а) – низьке. Селекціонери схрестили чисту лінію помідорів з високим стеблом із низькорослими рослинами. Усі гібриди першого покоління (F1) мали високе стебло, а серед гібридів другого покоління (F2) 19 651 особина мала високе стебло, а 6237 – низьке. Визначте генотипи батьківських форм, гібридів першого та другого поколінь.

Розв’язання:


A – високе стебло;
а – низьке стебло;

1. Генотип батьківських форм.
P ♀AA x ♂aa
G A ; a


2. Генотип гібридів першого покоління (F1): Aa (гетерозиготи)


3. Генотип гібридів другого покоління

P ♀Aa x ♂Aa
G Aa ; Aa
F2 AA, Aa, Aa, aa.


AA, Aa, Aa  – високе стебло;

aa – низьке стебло;

Гібриди другого покоління утворилися за законом Менделя 3:1.


Задача 4. У курей породи віандот трояндоподібну форму гребеня визначає домінантний алель, а просту – рецесивний. При схрещуванні курей з простою формою гребеня всі нащадки її успадковують, а серед нащадків курей з трояндоподібною формою були особини з обома типами гребенів. Яке схрещування має здійснити фермер, який бажає отримати курей виключно з трояндоподібною формою гребеня?

Розв’язання:

А – трояндоподібна форма гребеня
а – проста форма гребеня

Кури з простим гребенем мають генотип аа, а кури з трояндоподібним Аа або АА.

В задачі говориться, що при схрещуванні курей з простою формою гребеня всі кури дану ознаку успадковують. Ми знаємо, що просту форму гребеня визначає рецесивний стан алеля відповідного гена. Тому при схрещуванні не відбувається розходження ознак: ♀аа х ♂аа.

F1 аа


Для отримання потомства виключно з трояндоподібною формою гребеня потрібно дізнатися генотип півня. Для цього його потрібно схрестити куркою, яка має простий гребінь. Це робиться для того щоб визначити його генотип. Якщо потомство отримане від такого схрещування буде одноманітним – значить півень гомозиготний. Якщо відбудеться розчеплення досліджуваної ознаки, то півень гетерозиготний.


Схрещування гетерозиготного півня та гомозиготної курки:

Р ♂Аа х ♀аа

F1 Аа, аа (1 : 1) 50 % будуть мати трояндоподібну форму гребеня


Схрещування гомозиготного півня та гомозиготної курки:

Р ♂АА х ♀аа

F1 Аа 100 % мають трояндоподібну форму гребеня


В задачі схрещували гетерозиготних особин, тому що відбулося розчеплення ознак. Опишемо схрещування курей з трояндоподібним гребенем (розчеплення 3:1):

P: Аа х Аа
G: A, a ; A, a
F1: AA, Aa, Aa, aa


Щоб отримати у потомстві F2 виключно трояндоподібну форму гребеня можемо провести наступні схрещення:

Pf1: AA x aa
G: A; a
F2: Aa

Гомозиготні домінантні півні будуть давати потомство лише з трояндоподібною формою гребеня. Така ознака буде навіть при схемі схрещування з курми зі звичайного формою гребеня (aa).


або

Pf2:AA x Aa
G: A; A, a
P AA, Aa

При схрещуванні півня з гетерозиготною куркою потомство буде мати також трояндоподібну форму гребеня.


Задача 5. У помідорів алель, який визначає кулясту форму плодів, домінує над алелем, що визначає грушоподібну, а алель, що визначає високе стебло, – над алелем, що визначає низьке. Гени, які визначають форму плодів і висоту стебла, розташовані в негомологічних хромосомах.

Схрестили дві чисті лінії: рослини з високим стеблом і кулястими плодами та рослини з низьким стеблом і грушоподібними плодами. Усі гібриди першого покоління мали високе стебло та утворювали кулясті плоди. При схрещуванні гібридів першого покоління отримали 4893 нащадки. Визначте, які варіанти генотипів і фенотипів зустрічатимуться серед гібридів другого покоління. Які співвідношення фенотипів (у відсотках) спостерігатимуть серед гібридів другого покоління?

Розв’язання:

Позначимо ознаки:
А — ген, що відповідає за формування кулястої форми плодів

а — ген, що відповідає за формування грушоподібної форми плодів

В — ген, що відповідає за формування високого стебла

b — ген, що відповідає за формування низького стебла


Схрещували між собою чисті ліні (за умовою задачі).
Тому рослини з високим стеблом і кулястими плодами матимуть такий генотип: ААВВ.
Рослини з низьким стеблом та грушоподібними плодами: aabb.
Р ♂ААВВ х ♀aabb
G АВ х ab
F1 АаВb – гібриди першого покоління мають високе стебло і кулясту форму плодів.


В другому поколінні (F2 ) спостерігається таке розчеплення ознак: 9 : 3 : 3 : 1.

Р ♀АаВb♂АаВb

G AB, Ab, aB, ab| AB, Ab, aB, ab

♀/♂ABAbaBab
ABAABBAABbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAaBbaaBBaaBb
abAaBbAabbaaBbaabb

AABB; AABb; AaBB; AaBb; AABb;  AaBb; AaBB; AaBb;  AaBb – куляста форма плодів і високе стебло (9/16|56,25%);

Aabb; Aabb; AAbb – куляста форма плодів і низьке стебло (3/16|18,75%);aaBb; aaBb; aaBB – грушоподібна форма плодів і високе стебло (3/16|18,75%);

aabb – грушоподібна форма плодів і низьке стебло (1/16|6,25%).


Кількість нащадків другого покоління відома: 4893.
Ми знаємо процентні співвідношення, тому можемо приблизно обрахувати кількість насінин для кожного фенотипу.
На один відсоток припадає 48,93 насінини, тому:
2753 рослини матимуть кулясті плоди та високе стебло; 917 — матимуть кулясті плоди та низьке стебло; 917 — матимуть високе стебло і грушоподібні плоди; 306 — матимуть низьке стебло і грушоподібні плоди.

Додати коментар