Тестовий самоконтроль знань 2. Різноманітність тварин (до підручника біологія 7 клас, автор Остапченко та ін.)

 Різноманітність тварин

(виберіть із запропонованих відповідей правильну)

Відповіді до тестового самоконтролю знань із біології, до підручника «Біологія 7 клас», автори Л.I. Остапченко, П.Г. Балан, В.В. Серебряков, Н.Ю. Матяш, В.А. Горобчишин.  Різноманітність тварин1. Укажіть систематичну одиницю, яку застосовують лише в систематиці тварин: а) вид; б) рід; в) родина; г) ряд.

2. Укажіть тип клітин, який є лише в кишковопорожнинних: а) залозисті; б) жалкі; в) нервові; г) травні.

3. Укажіть клітини, завдяки яким відбувається регенерація в гідри: а) жалкі; б) залозисті; в) нервові; г) проміжні.

4. Укажіть спеціалізовані органи дихання багатощетинкових червів: а) зябра; б) легені; в) трахеї; г) легеневі мішки.

5. Укажіть кільчастих червів, у яких сегменти несуть бічні мускульні лопаті: а) нереїс; б) трубочник; в) медична п’явка; г) дощовий черв’як.

6. Зазначте особливості будови членистоногих: а) тіло складається із сегментів, які подібні за будовою, членисті кінцівки відсутні; б) тіло складається із сегментів, які подібні за будовою, членисті кінцівки наявні; в) тіло складається із сегментів, які різняться за будовою, членисті кінцівки відсутні; г) тіло складається із сегментів, які різняться за будовою, членисті кінцівки наявні.

7. Укажіть особливості покривів членистоногих: а) шкірно-м’язовий мішок наявний; б) шкірно-м’язовий мішок відсутній, є зовнішній скелет з кутикули; в) шкірно-м’язовий мішок відсутній, є внутрішній скелет; г) шкірно-м’язовий мішок наявний, є зовнішній скелет з кутикули.

8. Укажіть, де у членистоногих здебільшого розташовані членисті кінцівки, що забезпечують пересування: а) на голові; б) на сегментах грудного відділу; в) на сегментах черевця; г) членистоногі таких кінцівок не мають.

9. Укажіть кількість пар кінцівок, розташованих на головогрудях павукоподібних: а) вісім; б) три; в) п’ять; г) шість.

10. Укажіть членистоногих, яким притаманні хеліцери: а) річковий рак; б) павук-хрестовик; в) омар; г) прісноводний краб.

11. Зазначте, де розташовані крила комах: а) на середньо- та задньогрудях; б) на передньо- та середньогрудях; в) на задньогрудях та черевці; г) на черевці.

12. Укажіть комах, яким притаманний колючо-сисний ротовий апарат: а) жуки; б) мухи; в) метелики; г) комарі.

13. Визначте, з яких відділів складається тіло комах: а) голови, грудей, черевця; б) головогрудей та черевця; в) голови та тулуба; г) голови, тулуба та хвоста.

14. Укажіть комах, розвиток яких відбувається з неповним перетворенням: а) жуки б) метелики; в) прямокрилі; г) двокрилі.

15. Укажіть комах, представники яких пристосувалися до життя у прісних водоймах: а) прямокрилі; б) метелики; в) таргани; г) жуки.

16. Укажіть молюсків, які здатні утворювати перлини: а) жабурниця; б) перлова скойка; в) ставковик; г) виноградний слимак.

17. Укажіть органи дихання черевоногих молюсків: а) тільки зябра; б) тільки легені; в) як зябра, так і легені; г) спеціалізовані органи дихання відсутні.

18. Зазначте вид гельмінта, для якого людина слугує проміжним хазяїном: а) стьожак широкий; б) печінковий сисун; в) ехінокок; г) аскарида людська.

19. Зазначте вид гельмінта, яким людина може заразитися в разі споживання недостатньо кулінарно обробленої риби: а) стьожак широкий; б) печінковий сисун; в) ехінокок; г) гострик.20. Укажіть спосіб зараження людини трихінелою: а) споживання некип’яченої води; б) вживання сирої риби; в) споживання немитих овочів і фруктів; г) споживання недостатньо просмаженого або провареного м’яса свині.

Додати коментар