Тест-оцінювання

Відповіді до контрольного тесту (Тест-оцінювання 9), до підручника біологія 9 клас, автор Соболь (тема «Біологія як основа біотехнології та медицини»), сторінка 284 (самоконтроль знань).


Виберіть один правильний варіант відповіді (1 бал за правильну відповідь).

1. Хто із науковців є автором виразу: «Селекція – це еволюція, яка спрямовується волею людини»?

А Ч. Дарвін

Б М. І. Вавилов

В Г. Д. Карпеченко

Г І. В. Мічурін

2. Що відбувається з плодючістю віддалених гібридів?

А збільшується

Б не змінюється

В зменшується

Г вони, зазвичай, безплідні

3. Чому біологічним наслідком спорідненого схрещування є послаблення або навіть виродження нащадків?

А у гомозиготних організмів зростає ймовірність прояву домінантних алелів

Б у гомозиготних організмів збільшується ймовірність прояву летальних алелів

В зменшення резерву спадкової мінливості

Г посилення генетичного потоку генів

4. Який термін запропонував в 1917 р. угорський інженер К. Ерекі, коли описував процес виробництва свинини?

А генотерапія

Б біотехнологія

В генна інженерія

Г химерний організм

5. Назвіть ферменти для поєднання (зшивання) нуклеотидних послідовностей.

А лігази

Б ліази

В ревертази

Г рестриктази

6. Технологія штучного запліднення для подолання безпліддя належить до

А цитотехнології

Б гістотехнології

В ембріотехнології

Г технології клонування

7. Чим відрізняються трансгенні організми від химерних?

А містять генетично різнорідні клітини

Б містять чужорідні для цього виду гени

В містять генетично однорідні клітини

Г містять модифіковані клітини організму

8. Чим відрізняється клітинна інженерія від генної?

А припускає втручання в генетичний апарат і створює реДНК

Б не припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінантні клітини

В не припускає втручання в генетичний апарат і створює реДНК

Г припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінантні клітини

Залишити відповідь