Надорганізмові біологічні системи (відповіді)

Відповіді до контрольного тесту (Тест-оцінювання 8), до підручника біологія 9 клас, автор Соболь (тема «Надорганізмові біологічні системи»), сторінка 259 (самоконтроль знань).1. Під дією якого із чинників найчастіше зменшується врожай культурних рослин у південних областях України, де переважають найбільш плодючі ґрунти?
А температура
Б світло
В кисень
Г елементи живлення

2. Зменшення розмірів тіла, тоненькі покриви тіла, вертикальні міграції, слабка пігментація тіла, гетеротрофний тип живлення характерні для мешканців середовища…
А наземно-повітряного
Б водного
В ґрунтового
Г гостального

3. Група вільно схрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких самих груп.
А популяція
Б екотип
В підвид
Г вид

4. Структура популяції, що проявляється особливостями поведінки.
А статева
Б вікова
В просторова
Г етологічна

5. Сукупність особин, які мають спадкову подібність ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі ареал.
А популяція
Б екотип
В підвид
Г вид

6. Найбільша кількість ярусів рослин є в такій екосистемі, як
А ялиновий ліс
Б сосновий ліс
В широколистий ліс
Г міський парк

7. Консументами І порядку є
А їжак, ласка
Б мураха, бабка
В заєць, бджола
Г павук, комар

Залишити відповідь