Тест для самоконтролю знань, біологія 9 клас Остапченко (відповіді)

Тест для самоконтролю знань, біологія 9 клас, Остапченко (відповіді) до теми “Біорізноманіття” (ст. 201)Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації: а) пріони; б) археї; в) віроїди; г) віруси.

2. Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів: а) ядро; б) ендоплазматична сітка; в) мітохондрії; г) рибосоми.

3. Назвіть організми, під час здійснення фотосинтезу яких не відбувається виділення кисню: а) пурпурні бактерії; б) зелені водорості; в) червоні водорості; г) діатомові водорості.

4. Визначте, чим справжні багатоклітинні тварини відрізняються від первинних багатоклітинних: а) у них наявні диференційовані клітини; б) у них наявна нервова система; в) їхні клітини мають ядра; г) у них відсутні м’язові клітини.

5. Зазначте, чим справжні гриби відрізняються від грибоподібних організмів: а) здатні до фагоцитозу; б) до складу оболонок клітин входить хітин; в) формують справжні тканини; г) клітини мають ядро.

6. Зазначте, чим ціанобактерії відрізняються від інших бактерій: а) наявністю ядра; б) здатністю до фотосинтезу; в) наявністю хлорофілу; г) наявністю мітохондрій.

7. Зазначте структури, з якими пов’язана здатність ціанобактерій до фіксації атмосферного азоту: а) товстостінні клітини – гетероцисти; б) газові вакуолі; в) вп’ячування плазматичної мембрани, що оточують хлорофіл; г) вакуолі з клітинним соком.

Утворіть логічні пари

8. Визначте відповідність між клітинами різних груп еукаріотів та притаманними їм органелами руху

1 справжні гриби Г спеціалізованих органел руху не мають
2 рослини Б лише джгутики, що складаються з груп мікротрубочок
3 тварини В джгутики, війки та псевдоподії
4 бактерії А джгутики, що складаються лише з однієї мікротрубочки

 

Залишити відповідь