Тест-конструювання 6

Відповіді до контрольного тесту, до підручника біологія 9 клас, автор Соболь (тема «Еволюція органічного світу»), сторінка 211 (самоконтроль знань)1. Хто із науковців, спостерігаючи за розвитком попелиць, зробив несподіваний ви¬сновок про наявність у живій природі еволюції?

О Ч.Дарвін П К.Лінней Р Ж. Б.Ламарк С Ш. Бонне

2. Як Ч. Дарвін називав форму мінливості, що постачає для еволюції матеріал для природного добору?

С визначена Т невизначена У модифікаційна Ф генотипна

3. Ці гігантські морські членистоногі є одними з найдавніших реліктових видів. Назвіть цих «живих викопних» тварин.

Мечехвости

П гатерія Р мечехвости С латимерія Т єхидна

4. Крило зяблика і крило бджоли, зябра раків і зябра риб, бульби картоплі і кореневі бульби жоржини є прикладами органів…

А аналогічних Б атавістичних В рудиментарних Г гомологічних

5. «Онтогенез – це швидке повторення філогенезу». Назвіть закономірність.

Т біогенетичний закон Ф закон генетичної рівноваги У закон гомологічних рядів спадкової мінливості X закон зародкової подібності

6. Що є елементарною одиницею еволюції? 

З мутації И популяції І природний добір І дрейф генів

Залишити відповідь