Четвериков

Відповіді на співставлення до «Завдання на застосування знань» до підручника біологія 9 клас, автор Соболь. Матеріал на сторінці 188 до розділу «Еволюція органічного світу», тема «Теорія еволюції».Зіставте основні поняття еволюційної біології із визначеннями та отримайте прізвище науковця, який є основоположником генетики популяцій.

1 Популяція Ч Елементарна одиниця еволюції
2 Ізоляція Е1 Перешкоди у вільному схрещуванні особин як чинник еволюції
3 Природний добір Т Вибіркове виживання більш пристосованих особин
4 Дрейф генів В1 Випадкові зміни частоти зустрічальності алелей
5 Хвилі життя Е2 Коливання чисельності як елементарний чинник еволюції
6 Мутації Р Елементарний еволюційний матеріал
7 Генофонд И Сукупність алельних генів особин популяції
8 Панміксія К Вільне випадкове схрещування особин популяції
9 Спадкова мінливість О Форма мінливості, що є основою природного добору
10 Фенотип В2 Сукупність ознак як результат взаємодії генотипу з довкіллям

Відповідь: Ч Е Т В Е Р И К О В

 

Залишити відповідь