Ж. Кюв’є

Відповіді на співставлення до «Завдання на застосування знань» до підручника біологія 9 клас, автор Соболь. Матеріал на сторінці 185 до розділу «Еволюція органічного світу».Науковою основою формування еволюційного вчення були відкриття різних біологічних наук. Установіть відповідність між науками та їхніми відкриттями. Якщо зробите усе правильно, то отримаєте назву явища, за допомогою якого французький зоолог Ж. Кюв’є міг за однією кісткою відтворити вигляд вимерлої тварини.

1 Цитологія К Усі живі організми мають клітинну будову
2 Ембріологія О Відкриття подібності етапів розвитку зародків тварин
3 Палеонтологія Р Встановлено змінність флори і фауни в минулому Землі
4 Біохімія Е Доведено хімічну єдність неживої і живої природи
5 Екологія Л Ідея єдності організмів та умов існування
6 Молекулярна біологія Я1 Подібність білків й ДНК вказує на генетичну спорідненість
7 Біогеографія Ц Ізоляція сприяє подібності флори і фауни різних континентів
8 Генетика І Матеріальними носіями спадковості є гени й хромосоми
9 Порівняльна анатомія Я2 Єдність плану будови великих груп тварин і рослин

Відповідь: К О Р Е Л Я Ц І Я

 

Залишити відповідь