Відповіді до завдань на зіставлення

Відповіді до завдань на зіставлення до підручника біологія 9 клас, автор Соболь. Матеріал на сторінці 209, до розділу «Еволюція органічного світу», тема «Походження та історичний розвиток життя».Доказами розвитку життя на Землі є палеонтологічні знахідки -викопні рештки організмів, мікро- та макроскам’янілості (фосілії). Зіставте ілюстрації з назвами скам’янілостей та їх особливостями.

1 Строматоліти Б Щільні шаруваті утворення в результаті діяльності ціанобактерій
2 Насінні папороті Ж Вимерла проміжна ланка між споровими і насінними рослинами
3 Риніофіти А Перші наземні вищі рослини
4 Котилозаври Е Найдавніші й найпримітивніші вимерлі плазуни
5 Трилобіти Г Тварини кембрійського періоду із сегментованим панцирем
6 Ракоскорпіони В Викопні членистоногі, які були першопоселенцями суходолу
7 Лабіринтодонти Д Стародавні вимерлі амфібії
8 Теріодонти Є Вимерлі плазуни, які дали початок ссавцям
9 Археоптерикс І Викопна форма з ознаками птахів й плазунів
10 Дикінсонія И Викопна тварина протерозойської ери
11 Тіктаалік 3 Перехідна форма між рибами й земноводними

Відповідь: I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1 6 8 10 9 5 4 7 3 11 2
Б В Є И І Г Е Д А 3 Ж

Залишити відповідь