Тести, задачі і завдання з відповідями з генетики

Тести і завдання з відповідями з генетики

Пропоную тестові завдання, які можна використати на уроках біології при вивченні генетики.

1. Установіть відповідність між характеристикою генотипу і його видом: 1) гетерозиготний, 2) гомозиготний. Запишіть цифри 1 і 2 в правильному порядку
А) утворює два типи гамет
Б) наявність двох домінантних алелів гена
В) наявність домінантного і рецесивного алелів гена
Г) утворюється один тип гамет
Д) дає розщеплення ознак у нащадків
Е) зигота містить два рецесивних алелі гена

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 1, 2, 1, 2, 1, 2

2. Виберіть один, найбільш правильний варіант. Скільки алелей одного гена містить яйцеклітина рослини
1) один
2) три
3) два
4) чотири

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 1

3. Скільки алелей одного гена містить яйцеклітина квіткової рослини? У відповіді запишіть тільки відповідне число

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 1

4. Установіть відповідність між характеристикою особини і її генотипом: 1) гомозиготний, 2) гетерозиготний
А) не дає розщеплення в потомстві
Б) має обидва домінантних алельних гени
В) в потомстві відбувається розщеплення ознак
Г) генотип містить альтернативні гени
Д) має обидва рецесивних алельних гени
Е) утворює різні типи гамет

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 1, 1, 2, 2, 1, 2

5. Виберіть один, найбільш правильний варіант. Гомозиготні домінантні сірі вівці при переході на грубі корми гинуть, а гетерозиготні виживають. Визначте генотип сірої життєздатної особини
1) Aa
2) AA
3) AaBb
4) AaBB

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 1

6. Скільки типів гамет утворює особина, гетерозиготна по одному гену?

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2

7. Наведені нижче характеристики, крім двох, що використовуються для опису дигетерозиготного генотипу. Визначте ці дві характеристики, які «випадають» із загального списку і запишіть цифри, під якими вони записані.
1) містить різні алелі одного гена
2) має домінантний і рецесивний алелі гена
3) включає дві пари генів альтернативних ознак
4) при гаметогенезі утворюється один тип гамет
5) представлений двома парами неалельних рецесивних генів

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 4, 5

8. Виберіть один, найбільш правильний варіант. Особина, яка містить в гомологічних хромосомах гени, що відповідають за прояв альтернативних ознак, є
1) гетерогаметною
2) гомогаметною
3) гомозиготною
4) гетерозиготною

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 4

9. Виберіть один, найбільш правильний варіант. Жінка зі світлим (а) прямим (b) волоссям одружилася з чоловіком, що має темне кучеряве волосся (неповне домінування). Визначте генотип чоловіка, якщо у їхньої дитини світле і хвилясте волосся.
1) AaBb
2) aaBb
3) ААBB
4) AaBB

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 4

10. Виберіть один, найбільш правильний варіант. Наявність в гаметі одного гена з кожної пари алелей – це формулювання
1) хромосомної теорії спадковості
2) закону зчепленого успадкування
3) закону незалежного успадкування
4) гіпотези чистоти гамет

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 4

11. Виберіть один, найбільш правильний варіант. Скільки типів гамет утворює особина з генотипом AaBbCc, якщо гени не зчеплені
1) 4
2) 6
3) 8
4) 10

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 3

12. Виберіть один, найбільш правильний варіант. Алельні гени:
1) визначають альтернативний розвиток однієї ознаки
2) перебувають в одній з гомологічних хромосом
3) перебувають в негомологічних хромосомах
4) успадковуються разом

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 1

13. Всі перераховані нижче приклади, крім двох, відносяться до взаємодії алельних генів. Визначте два приклади, що «випадають» із загального списку, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) повне домінування
2) неповне домінування
3) кодомінування
4) кооперація
5) компліментарність

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 4, 5

14. Скільки типів гамет утворюють особини з генотипом АаВВ? У відповіді запишіть тільки відповідне число.Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2

15. Визначте співвідношення генотипів у нащадків при моногібридному схрещуванні гомо- і гетерозиготного організмів при повному домінуванні. Відповідь запишіть у вигляді послідовності цифр, які показують співвідношення одержаних генотипів.

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 1:1

16. Всі наведені нижче терміни і поняття, крім двох, використовують в генетиці. Знайдіть два поняття, що «випадають» із загального ряду, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) гомозигота
2) аллель
3) каріотип
4) конвергенція
5) консументи

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 4, 5

17. Всі наведені нижче терміни, крім двох, використовують в генетиці для опису спадковості. Знайдіть два терміни, що «випадають» із загального списку, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) гетерозигота
2) дивергенція
3) атавізм
4) фенотип
5) каріотип

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2, 3

18. Всі наведені нижче терміни, крім двох, використовують в генетиці для опису спадковості. Знайдіть два терміни, які «випадають» із загального списку, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) аутосома
2) полісома
3) гаметофіт
4) алель
5) каріотип

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2, 3

19. Всі наведені нижче характеристики, крім двох, використовують для опису успадкування домінантного аутосомного гена. Знайдіть дві характеристики, що «випадають» із загального списку, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) проявляється у нащадків в разі наявності ознаки у батьків
2) знаходиться в X-хромосомі
3) проявляється у домінантних гомозигот
4) фенотипово не проявляється у гетерозиготних організмів
5) пригнічує рецесивний алель цього гена

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2, 4

20. Всі наведені нижче характеристики, крім двох, використовують для опису успадкування домінантного аутосомного гена. Знайдіть дві характеристики, що «випадають» із загального списку, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) проявляється у гетерозиготних організмів
2) знаходиться в Х-хромосомі
3) визначається нормою реакції ознаки
4) пригнічує рецесивний алель цього гена
5) фенотипово проявляється у домінантних гомозигот

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2, 3

21. Всі наведені нижче характеристики, крім двох, використовуються для опису успадкування рецесивного аутосомного алеля у людини. Знайдіть дві характеристики, які «випадають» із загального ряду, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) проявляється приблизно з однаковою ймовірністю у жіночих і чоловічих нащадків
2) проявляється у всіх нащадків в сім’ї
3) зчеплений з Х-хромосомою
4) ймовірність прояву зростає в близькоспоріднених шлюбах
5) розташований в нестатевий хромосомі

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2, 3

22. Всі наведені нижче характеристики, крім двох, використовують для опису успадкування рецесивного аутосомного гена альбінізму у людини. Знайдіть дві характеристики, які «випадають» із загального списку, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) не проявляється у гетерозиготних організмів
2) знаходиться в Х-хромосомі
3) визначається нормою реакції ознаки
4) пригнічується домінантним алелем цього гена
5) фенотипово виражається у рецесивних гомозигот

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2, 3

23. Всі наведені нижче характеристики, крім двох, використовують для опису рецесивної аутосомної алелі. Визначте дві характеристики, які «випадають» із загального списку, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) проявляється в фенотипі гетерозигот
2) знаходиться в У-хромосомі
3) проявляється в фенотипі чистої лінії
4) пригнічується домінантним алелем
5) міститься у гетерозигот

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 1, 2

24. Всі наведені нижче характеристики, крім двох, використовують для опису дигомозиготного генотипу організму. Визначте дві характеристики, що «випадають» із загального списку, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) утворення гамет з двома домінантними алелями різних генів
2) наявність у генотипі домінантного і рецесивного алелів одного гена
3) формування різних видів гамет
4) прояв двох рецесивних ознак у організмів
5) відсутність розщеплення в аналізуючому схрещуванні

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2, 3

25. Всі наведені нижче процеси, крім двох, використовують для опису генетичних закономірностей. Знайдіть два процеси, «випадають» із загального списку, і запишіть цифри, під якими вони вказані.
1) проміжне успадкування ознак
2) підтримання гомеостазу внутрішнього середовища
3) отримання чистих ліній
4) збільшення числа хромосом
5) окислення органічних речовин

Показати/сховати відповіді
Відповідь: 2, 5

Джерело: http://bio-faq.ru/

Додати коментар