Методи генетичних досліджень

Тест застосування-5 до теми «Генетика. Методи генетичних досліджень», підручник біологія 9 клас, автор Соболь. Відповіді!1. У дрозофіл до числа поширених відносять мутації «жовте тіло» і «закручені крила», їх можна спостерігати в природі й створити в лабораторії. Як називаються мутації, що виникають у лабораторних умовах?
А спонтанні Б індуковані В самочинні Г модельні

2. Який метод застосовують для вивчення родоводів організмів?
А гібридологічний В цитогенетичний Б генеалогічний Г біохімічний

3. Прикладом якого типу взаємодії неалельних генів є успадкування забарвлення оперення у хвилястих папуг?
А комплементарність В полімерія Б епістаз Г плейотропія

4. Дуже стійкими до впливу опромінення виявилися дорослі комахи. Так, тарган рудий може витримувати опромінення у кілька сотень рентгенів, тоді як для людини критичними є дози на рівні 50 рентгенів. Чому?
А хітиновий покрив надійно захищає від проникаючої радіації
Б у комах на стадії імаго повністю припиняється клітинний поділ
В у комах на стадії імаго поділ клітин є інтенсивнішим
Г жирове тіло членистоногих поглинає дози опромінення

5. С. М. Гершензон та його учні вирощували дрозофіл на середовищі, насиченому ДНК. Виявилося, що в таких колоніях масово виникають мутації, тоді як у пробірках, середовище яких містило різноманітні білки, мутації не спостерігалися. Який висновок було зроблено?
А ДНК є «чистим аркушем» для виникнення мутантних генів
Б ДНК є слабким джерелом енергії для дрозофіл
В чиста ДНК є сильним біологічним мутагеном
Г білки захищають клітини від мутацій

6. Наявність пігменту у волоссі людини домінує над альбінізмом. Чоловік і дружина — гетерозиготні за пігментацією. Яка ймовірність народження в них дитини-альбіноса?

Розв’язок:

А — пігмент
а — альбінізм
Аа — чоловік (гетерозиготний)
Аа — дружина (гетерозиготна)
Аа x Аа

♀/♂ А а
А АА Аа
а Аа аа

F1: АА Аа Аа аа

АА Аа Аа аа — будуть мати волосся із пігментом
аа — буде альбіносом
Відповідь: 25%
А 25% Б 50% В 75% Г 100%

7. Визначте, яка з названих змін не є модифікацією.
А рахіт у людини
Б різне забарвлення квіток у китайської примули за різних температур
В редуковані крила у дрозофіли
Г збільшення кількості еритроцитів у крові людини у високогірних умовах

 

 

Залишити відповідь