Тест для самоконтролю знань, біологія 9 клас Остапченко (відповіді)

Тест для самоконтролю знань, біологія 9 клас, Остапченко (відповіді) до теми “Збереження та реалізація спадкової інформації” (ст. 111)Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз: а) розмноження; б) росту; в) дозрівання; г) формування.

2. Укажіть кількість гаплоїдних яйцеклітин, які виникають у результаті мейозу з диплоїдної клітини-попередника: а) одна; б) дві; в) три; г) чотири.

3. Як називають розмноження організмів за рахунок відокремлення багатоклітинних частин: а) статеве; б) вегетативне; в) партеногенез; г) поліембріонія?

4. Як називають розмноження за рахунок злиття гамет: а)копуляція; б) вегетативне; в) партеногенез; г) кон’югація?

5. Укажіть групу рослин, якій притаманне подвійне запліднення: а) мохоподібні; б) папоротеподібні; в) голонасінні; г) покритонасінні.

6. Укажіть групу тварин, якій притаманний прямий розвиток: а) комахи; б) хрящові риби; в) кісткові риби; г) багатощетинкові черви.

7. Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формуються зародкові листки: а) дроблення; б) бластула; в) гаструла; г) морула.

8. Назвіть кількість послідовних поділів, з яких складається мейоз: а) два; б) три; в) чотири; г) один.

9. Укажіть, коли відбувається кон’югація гомологічних хромосом: а) під час мітозу; б) під час першого мейотичного поділу; в) під час другого мейотичного поділу; г) під час інтерфази.

10. Що таке транскрипція: а) переписування інформації з молекули ДНК на молекулу мРНК; б) транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули; в) сполучення амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг; г) набуття молекулою білка активного стану?

11. Де синтезуються білкові молекули: а) на мембранах комплексу Гольджі; б) на мембранах лізосом; в) на мембранах зернистої ендоплазматичної сітки; г) на мембранах незернистої ендоплазматичної сітки?

Утворіть логічні пари

12. Установіть відповідність між стадіями гаметогенезу ссавців і подіями, які під час них відбуваються.

1 розмноження Б послідовні мітотичні поділи первинних статевих клітин
2 росту В збільшення розмірів клітин
3 дозрівання Г мейоз
4 формування А ущільнення цитоплазми сперматозоїдів, формування частини зовнішніх оболонок яйцеклітин

Ще статті…

Залишити відповідь