Біологія 8 клас матяш відповіді

Біологія 8 клас Матяш відповіді. Самоконтроль знань з теми «Транспорт речовин в організмі людини» до підручника «Біологія 8 клас Матяш Л.І., Остапченко О.М.» №5

Самоконтроль знань з темиВиберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть основну функцію еритроцитів: а) транспорт кисню; б) секреторна; в) зсідання крові; г) захисна.

***

2. Укажіть, коли виникає резус-конфлікт: а) під час вагітності, коли мати і дитина резус-позитивні, але в них різні групи крові; б) під час вагітності, коли мати і дитина резус-негативні, але в них різні групи крові; в) під час вагітності, коли мати і дитина є резус-позитивними; г) під час вагітності, коли мати резус-негативна, а дитина – резус-позитивна.

***

3. Укажіть, чим зумовлена резус-позитивність: а) наявністю резус-фактора в мембранах еритроцитів; б) наявністю резус-фактора в плазмі крові; в) наявністю резус-фактора в міжклітинній рідині; г) наявністю резус-фактора в ядрах еритроцитів.

***

4. Укажіть, де в організмі людини найменша швидкість руху крові: а) у великих артеріях; б) у венах; в) у капілярах; г) у дрібних артеріях.

***

5. Укажіть судини організму людини, в які надходить кров з правого шлуночка: а) стовбур легеневих артерій; б) легеневі вени; в) аорта; г) верхня та нижня порожнисті вени.

***

6. Укажіть шлях крові по малому колу кровообігу: а) від лівого шлуночка до різних внутрішніх органів, а від них – до правого передсердя; б) від лівого шлуночка – до різних тканин, а від них – до лівого передсердя; в) від правого шлуночка до легень, а від легень – до лівого передсердя; г) від правого шлуночка до легень, а від легень – до правого передсердя.

***

7. Укажіть формені елементи, кількість яких у крові найменша: а) еритроцити; б) лейкоцити; в) тромбоцити.

***

8. Укажіть кількість крові (л), яку перекачує серце людини за годину, якщо воно скорочується у середньому 70 разів за 1 хв, викидаючи під час кожного скорочення з двох шлуночків 150 мл крові. Виберіть правильну відповідь: а) 630; б) 10,5; в) 105 г) 63. Чому?

Розв’язок:

Визначаємо скільки крові серце перекачає за хвилину:
70 * 150 = 10500 мл
Помножимо отриманий результат на 60 (1 год.= 60 хв):
10500 * 60 = 630 000
Відкинемо три нулі, щоб отримати дані в літрах.
Відповідь: 630 літрів

***

Виберіть три правильні відповіді

9. Схарактеризуйте серце людини.

Ще статті…

Залишити відповідь