Тест № 1 на закріплення знань біологія 9 клас Остапченко (відповіді) 9

Виберіть із запропонованих відповідей правильну1. Назвіть прізвища вчених, які запропонували термін «біологія»: а) К. Лінней і Ж.-Б. Ламарк; б) Т. Шванн і М. Шлейден; в) Ж.-Б. Ламарк і Г.Р. Тревіранус; г) Ч. Дарвін і К. Бер.

2. Укажіть, як називають здатність біологічних систем зберігати відносну сталість складу та властивостей свого внутрішнього середовища: а) фагоцитоз; б) метаболізм; в) гомеостаз; г) адаптація.

3. Укажіть біологічні системи, які перебувають на молекулярному рівні організації живої матерії: а) гриби; б) рослини; в) ціанобактерії; г) віруси.

4. Визначте найвищий рівень організації живої матерії: а) популяційно-видовий; б) біосферний; в) організмовий; г) екосистемний.

5. Назвіть метод, який учені застосовують, описуючи нові види: а) експериментальний; б) порівняльно-описовий; в) математичне моделювання; г) екологічний моніторинг.

6. Назвіть біологічні системи, яким властивий організмовий рівень організації живої матерії: а) екосистеми; б) дріжджі; в) популяції; г) віруси.

7. Назвіть біологічні системи, які належать до надорганізмових біологічних систем: а) вольвокс; б) віруси;
в) популяції; г) форамініфери.Залишити відповідь