Самоконтроль знань 2, до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді)

Самоконтроль знань 2, до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді)

Самоконтроль знань 2, до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді). Тема: “Структура клітини”І. Завдання на вибір правильної відповіді

1. Назвіть сполуки, що утворюють клітинні мембрани.
А білки, нуклеїнові кислоти Б білки, фосфоліпіди В ліпіди, білки, вуглеводи Г фосфоліпіди, вуглеводи

2. Назвіть вид транспорту, за допомогою якого амеби захоплюють часточки їжі.
А дифузія Б осмос В фагоцитоз Г піноцитоз

3. Назвіть зображену на ілюстрації органелу і групу, до якої вона належить.

Мітохондрія
А лізосома; одномембранні В клітинний центр; немембранні Б мітохондрія; двомембранні Г псевдоподія; органели руху

4. Яку функцію виконує органела клітини, позначена на ілюстрації?

Самоконтроль знань 2, до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді) 5
А розщеплення речовин Б клітинне дихання В осморегуляцію Г організацію цитоскелета

5.Який із прикладів ілюструє перетворення лейкопластів на хлоропласти?
А дозрівання томатів на сонці Б пожовтіння лимонів В утворення білої м’якоті в полуниць Г позеленіння бульб картоплі на сонці

6.У якого з організмів немає ядра в клітинах?
А кишкова паличка Б амеба В мукор Г евглена

7. Які органели руху мають лейкоцити людини?
А псевдоніжки Б джгутики В війки Г щупальці

8. Розсмоктування хвоста у пуголовків жаби озерної відбувається за участі…
А рибосом Б хлоропластів В лізосом Г псевдоподій

9.Синдром хронічної втоми розвивається у людини через порушення клітинного дихання, за що відповідають …
А ЕПС Б пластиди В мітохондрії Г комплекс Гольджі

II. Завдання на встановлення відповідності

10. Розпізнайте клітини та установіть відповідність між назвою та зображенням клітини. 

Самоконтроль знань 2, до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді) 71Д клітина тварини
2Г клітина гриба
3А клітина бактерії
4В клітина рослини

11. Установіть відповідність між біологічними процесами та структурами клітини.

One Comment

Додати коментар