Самоконтроль знань до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді)

Тест-оцінювання 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИН ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИI Завдання на встановлення відповідності
Установіть відповідність між біогенним елементом та його біологічним значенням.

1. Установіть відповідність між біогенним елементом та його біологічним значенням.

1 Йод А у складі тироксину
2 Цинк Б у складі інсуліну
3 Кальцій В зсідання крові
4 Магній Г у складі хлорофілу

2. Зіставте малі молекули з макромолекулами, в утворенні яких беруть участь

1 жирні кислоти Г бджолиний віск
2 амінокислоти В гемоглобін
3 моносахариди Б целюлоза
4 нуклеотиди А РНК

3. Установіть відповідність між групами вуглеводів та прикладами сполук.

1 пентози Б рибоза, дезоксирибоза
2 гексози Г глюкоза, фруктоза
3 дисахариди А сахароза, лактоза
4 полісахариди В крохмаль, целюлоза

4. Установіть відповідність між типами нуклеїнових кислот та їхніми функціями.

1 ДНК Б збереження спадкової інформації
2 іРНК Г передача інформації від ДНК до рибосом
3 тРНК В транспортування амінокислот до рибосом
4 рРНК А входять до складу рибосом

5. Установіть відповідність між білками та функціями, що вони виконують.

1 колаген В утворює хрящі й сухожилки
2 родопсин Г сприймає світлові подразнення
3 міозин А забезпечує скоротливість м’язів
4 фібриноген Б забезпечує зсідання крові

II Завдання на вибір правильної комбінації відповідей

6. Виберіть ознаки, що характеризують зображений процес.

Самоконтроль знань до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді) 9

А Назва Б Є властивістю… В Де відбувається?
1 репарація 1 білків 1 у цитоплазмі
2 транскрипція 2 РНК 2 у лізосомах
3 реплікація 3 ДНК 3 у цитоплазмі
4 ренатурація 4 ліпідів 4 у ядрі (нуклеоїді)

7. Виберіть ознаки, що характеризують виділений зв’язок у структурній формулі.

Залишити відповідь