Самоконтроль знань до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді)

Самоконтроль знань до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді)

Тест-оцінювання 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИН ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИI Завдання на встановлення відповідності
Установіть відповідність між біогенним елементом та його біологічним значенням.

1. Установіть відповідність між біогенним елементом та його біологічним значенням.

1 ЙодА у складі тироксину
2 ЦинкБ у складі інсуліну
3 КальційВ зсідання крові
4 МагнійГ у складі хлорофілу

2. Зіставте малі молекули з макромолекулами, в утворенні яких беруть участь

1 жирні кислотиГ бджолиний віск
2 амінокислотиВ гемоглобін
3 моносахаридиБ целюлоза
4 нуклеотидиА РНК

3. Установіть відповідність між групами вуглеводів та прикладами сполук.

1 пентозиБ рибоза, дезоксирибоза
2 гексозиГ глюкоза, фруктоза
3 дисахаридиА сахароза, лактоза
4 полісахаридиВ крохмаль, целюлоза

4. Установіть відповідність між типами нуклеїнових кислот та їхніми функціями.

1 ДНКБ збереження спадкової інформації
2 іРНКГ передача інформації від ДНК до рибосом
3 тРНКВ транспортування амінокислот до рибосом
4 рРНКА входять до складу рибосом

5. Установіть відповідність між білками та функціями, що вони виконують.

1 колагенВ утворює хрящі й сухожилки
2 родопсинГ сприймає світлові подразнення
3 міозинА забезпечує скоротливість м’язів
4 фібриногенБ забезпечує зсідання крові

II Завдання на вибір правильної комбінації відповідей

6. Виберіть ознаки, що характеризують зображений процес.Самоконтроль знань до підручника «Біологія 9 клас Соболь 2017» (відповіді) 3

А НазваБ Є властивістю…В Де відбувається?
1 репарація1 білків1 у цитоплазмі
2 транскрипція2 РНК2 у лізосомах
3 реплікація3 ДНК3 у цитоплазмі
4 ренатурація4 ліпідів4 у ядрі (нуклеоїді)

7. Виберіть ознаки, що характеризують виділений зв’язок у структурній формулі.

Додати коментар