Біологія 9 клас Соболь відповіді (Самоконтроль знань. Тест-застосування 3)

Біологія 9 клас Соболь відповіді (Самоконтроль знань. Тест-застосування 3)

Відповіді (ГДЗ) до теми «Принципи функціонування клітини», підручник «Біологія 9 клас, Соболь) за новою програмою.

Перед вами нейрон. Застосуйте свої знання і за допомогою відповідей на тестові завдання дайте характеристику життєдіяльності нервової клітини.

Нейрон

І. Завдання на вибір правильної відповіді

1. Який тип живлення у нейрона? А автотрофне Б гетеротрофне В міксотрофне.

2. Які малі біомолекули є основним джерелом енергії для нейрона? А глюкоза Б жирні кислоти В амінокислоти Г нуклеотиди.

3. Як називаються утвори нейронів для комунікації з іншими нервовими клітинами? А десмосоми Б плазмодесми В синапси Г аксони.

4. Який основний шлях розщеплення органічних речовин у нейрона? А гідроліз глюкози В гліколіз Б бродіння Г аеробне розщеплення.

5. Які структури транспортують сигнали від тіла нейрона до м’язів чи нейронів? А синапси В дендрити Б аксони Г мієлінова оболонка. 

6. У якій формі енергії передаються нервові сигнали по нейронних сітках? А хімічній Б механічній В електричній Г світловій.

7. Що є кінцевими продуктами окиснення глюкози у нейронів? А NH3, CO2, H2O Б  CO2, H2O В сечова кислота Г піровиноградна кислота .

8. Назвіть сполуки, що утворюються нейронами гіпоталамуса. А антибіотики Б фітогормони В нейрогормони Г гістогормони.

9. Яка клітинна структура транспортує речовини всередині нейрона? А ЕПС Б комплекс Гольджі В цитоскелет Г рибосоми.

10. Де в нейронах відбуваються основні катаболічні процеси? А у пластидах В у цистернах ЕПС  Б на рибосомах Г у мітохондріях.

II. Завдання на встановлення відповідності11. Установіть відповідність між процесами життєдіяльності нейронів і клітинними структурами.

Додати коментар