Біологія 8 клас матяш відповіді

Біологія 8 клас Матяш відповіді. Самоконтроль знань з теми “Дихання” до підручника “Біологія 8 клас Матяш Л.І., Остапченко О.М.” №4

Самоконтроль знань з темиВиберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть речовину, що переносить кисень по організму: а) гемоглобін; б) трипсин; в) протромбін; г) пепсин.

***

2. Виберіть вид тканини, яка переважає у складі гортані: а) кісткова; б) хрящова; в) жирова; г) епітеліальна..

***

3. Укажіть положення діафрагми під час вдиху: а) опускається; б) не змінює свого положення; в) піднімається.

***

4. Кисень, що надходить в організм людини під час дихання, використовується для: а) транспорту поживних речовин через клітинні мембрани; б) захисту від хвороботворних мікроорганізмів; в) окиснення органічних сполук; г) виведення продуктів обміну.

***

5. Атмосферне повітря має такий склад газів (%): а) кисню – 14,2, вуглекислого газу – 5,2, азоту – 80,6; б) кисню – 20,9, вуглекислого газу – 0,03, азоту – 79,0; в) кисню – 16,3, вуглекислого газу – 4,0, азоту – 79,7.

***

6. Вдих забезпечується скороченням: а) діафрагми та внутрішніх міжреберних м’язів; б) діафрагми та зовнішніх міжреберних м’язів; в) як зовнішніх, так і внутрішніх міжреберних м’язів; г) внутрішніх міжреберних м’язів та м’язів черевного преса.

***

7. У стані спокою людина за хвилину здійснює дихальних рухів: а) 5-8; б) 10-12; в) 16-20; г) 30-40.

***

8. Дихати треба через ніс тому, що: а) таким чином повітря легше проходить до легень; б) у носовій порожнині вдихуване повітря знезаражується; в) у носовій порожнині вдихуване повітря збагачується на кисень; г) у носовій порожнині вдихуване повітря збагачується на вуглекислий газ.

***

9. Голосові зв’язки розташовані в: а) ротоглотці; б) гортані; в) трахеї; г) бронхах.

***

10. Хрящ, який закриває під час ковтання їжі вхід до гортані, називають: а) кадик; б) надгортанник; в) щитоподібний; г) під’язиковий.

***

11. Відсутність хрящів у задній стінці трахеї забезпечує: а) вільне проходження частинок їжі по стравоходу; б) утворення звуків; в) проштовхування повітря до легень; г) знезараження повітря, що надходить до легень.

***

12. Тиск у порожнині між листками плеври: а) дорівнює атмосферному; б) вище атмосферного; в) нижче атмосферного; г) тиску немає.

***

13. Газообмін у легенях відбувається через стінки: а) бронхіол; б) альвеолярних ходів; в) альвеол; г) плеври.

***

14. Кількість повітря, яку можна вдихнути після спокійного вдиху, називають: а) дихальний об’єм; б) резервний об’єм вдиху; в) залишковий об’єм; г) життєва ємність легень.

***

15. Кількість повітря, яку можна видихнути після спокійного видиху, це: а) резервний об’єм вдиху; б) резервний об’єм видиху; в) життєва ємність легень; г) дихальний об’єм.

***

16. Життєва ємність легень – це: а) дихальний об’єм та резервні об’єми вдиху та видиху; б) дихальний об’єм та об’єм мертвого простору; в) дихальний та залишковий об’єми; г) дихальний об’єм, об’єм мертвого простору та резервний об’єм вдиху.

***

17. Прилад, за допомогою якого визначають життєву ємність легень, називають: а) флюорограф; б) манометр; в) спірометр; г) стетоскоп.

***

Виберіть три правильні відповіді

18. Схарактеризуйте будову та функції трахеї.

А Входить до складу Б Функції В До складу стінок входять
1 органів нижніх дихальних шляхів 1 проведення повітря 1 повні хрящові кільця
2 органів верхніх дихальних шляхів 2 газообмін 2 хрящові напівкільця
3 легень 3 знезараження повітря 3 хрящові утвори у вигляді спіралі

19. Розташуйте процеси в порядку. який відповідає акту видиху: а) об’єм грудної порожнини зменшується; б) повітря з носової порожнини видихається; в) легені звужуються і повітря з них виштовхується; г) зовнішні міжреберні м’язи розслаблюються.

Ще статті…

Залишити відповідь