Завдання на зіставлення основні галузі біології

Завдання на зіставлення «Основні галузі біології»
Зіставте запропоновані прояви життя з науками, що їх вивчають. Заповніть табличку відповідей й отримайте ім’я німецького ботаніка, який незалежно від Ж.Б. Ламарка запропонував термін «біологія».

Будова організмів Т Анатомія
Життєдіяльність організмів Р  Фізіологія
Різноманітність організмів Е  Систематика
Вплив низьких температур на живе В  Кріобіологія
Шляхи історичного розвитку організмів І  Філогенія
Закономірності історичного розвитку Р  Еволюційна біологія
Взаємозв’язки організмів з довкіллям А  Екологія
Поширення організмів Н  Біогеографія
Поведінка організмів У  Етологія
Спадковість та мінливість організмів С  Генетика

Залишити відповідь