Усі уроки зарубіжної літератури

Посібник складено за новою програмою Міносвіти, що діє з 2018/19 навчального року. Календарно-тематичне планування і плани-конспекти уроків (II семестр) розроблений з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків і новітніх педагогічних методик. Наведені матеріали допоможуть учителю на найвищому рівні провести урок зарубіжної літератури як з профільного рівня, так і за рівнем стандарту.



Змicт украiнською мовою

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Календарно -тематичне планування уроків зарубіжної літератури . . . . . 9
Плани-конспекти уроків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Роман ХІХ ст. (продовження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Франція (продовження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Урок № 49. Місце Ґюстава Флобера в історії європейської літератури. Роман Ґ. Флобера «Пані Боварі» . . . . . 16
Урок № 50. Конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Сюжет і композиція роману . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 51. Зображення суспільства в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Образи обивателів . . . 26
Урок № 52. Еволюція Емми Боварі. Психологічні деталі. Об’єктивний стиль Ґ. Флобера . . . 32
Урок № 53. Прихована позиція автора в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Боваризм як суспільно-психологічне явище. Значення творчості Ґ. Флобера для розвитку реалістичної літератури . . . 36
Росія . . . . . . 44
Урок № 54. Національна своєрідність російського роману ХІХ ст. Значення Федора Михайловича Достоєвського для розвитку соціально-філософського та психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя . . . . . 44
Урок № 55. Роман «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Сюжет роману, зумовлений рухом свідомості головного героя . . . . . 49
Урок № 56. «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського. Образ Родіона Раскольникова. «Теорія» Раскольникова: її сутність і проблематика . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Урок № 57. Система персонажів, Петербург у романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара», їхнє значення в житті Раскольникова . . . . . . . . . . . . 60
Урок № 58. Біблійні мотиви в романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Символізм та поліфонізм твору. Особливості індивідуального стилю письменника . . . . 66
Англія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок № 59. Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда . . . 71
Урок № 60. Оскар Уайльд «Портрет Доріана Ґрея»: історія написання та стисла характеристика. Філософсько-естетичні й моральні проблеми у творі . . . . . . . . . 75
Урок № 61. Абсолютизація творчості та творчої особистості в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Естетична програма автора. Система образів роману . . . . . . . . . 79
Урок № 62. Еволюція Доріана Ґрея . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок № 63. Роль фантастики й символіка у романі «Портрет Доріана Ґрея». Традиції та новаторство О. Уайльда в жанрі роману. Переклади О. Уайльда українською. Місце роману у світовій літературі . . . . 90
Урок № 64. РМ (усно). Еволюція головних героїв романів Стендаля, Ґ. Флобера, Ф. М. Достоєвського й О. Уайльда . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Урок № 65. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за темою «Роман ХІХ ст.» . . 101
Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці . . . . . 102
Урок № 66. Література на межі ХІХ–ХХ ст. (огляд). Модернізм як літературно-мистецький напрям порубіжжя ХІХ–ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Урок № 67. РМ (письмово). Художні відкриття модернізму та його представники. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм . . . . . . . 107
Франція . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Урок № 68. Шарль Бодлер — пізній романтик і зачинатель модернізму . . . . . 110
Урок № 69. Збірка Ш. Бодлера «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Б одлера . . . . . . . . 115
Урок № 70. Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Естетичні погляди Поля Верлена у вірші «Поетичне мистецтво» . . . . 122
Урок № 71. РМ (усно). Зображення пейзажів природи й душі в «Осінній пісні» П. Верлена (розмаїття українських перекладів) . . . . . . . . . 127
Урок № 72. Сугестивність, музикальність, живописність лірики П. Верлена . . . . . 132
Урок № 73. Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо. Художнє новаторство поета . . . 137
Урок № 74. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті А. Рембо «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія» . . . . . . . . . 142
Урок № 75. ПЧ. Використання символів як провідного засобу поетичного самовираження у творчості Стефана Малларме . . . . . . . . 147
Урок № 76. Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці» . . . . . . . . . . . . . . . 151
Драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст. . . . . . . . . . . . . 155
Урок № 77. Драматургія помежів’я ХІХ–ХХ ст. (загальний огляд). Сутність кардинальних змін у драматургії, ідейних та естетичних шукань представників «нової драми» . . . . 155
Урок № 78. Моріс Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Драма-феєрія «Синій птах» — лірична оповідь про пошуки щастя . . . . 160
Урок № 79. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Особливості розвитку сюжету й композиція твору . . . 164
Урок № 80. М. Метерлінк «Синій птах». Символіка образів. Трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі . . . . . . . 169
Урок № 81. Компаративний аналіз феєрій «Синій птах» М. Метерлінка та «Лісова пісня» Лесі Українки . . . . . . . . . . . 174
Урок № 82. ПЧ. Драматургія Антона Павловича Чехова: «Чайка», «Три сестри», «Вишневий сад» . . . . . . 180
Урок № 83. Контрольна робота за темою «Драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст.» . . 185
Сучасна література в юнацькому читанні . . . . . . . . . . . . . 188
Франція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Урок № 84. Ромен Ґарі — французький письменник єврейського походження, двічі лауреат Ґонкурівської премії. Зображення Другої світової війни у творчості митця. «Повітряні змії» (загальний огляд) . . . . . . . . . . 188
Урок № 85. Ідеї миру, людяності, порятунку духовних цінностей у романі Ромена Ґарі «Повітряні змії» . . . . . . . . 191
Бразилія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Урок № 86. Паоло Коельйо — відомий сучасний бразильський письменник. Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік» . . . . . . 196
Урок № 87. Система образів роману П. Коельйо «Алхімік» (Сантьяґо, Фатіма, Мельхіседек, Алхімік). Поняття своя доля, призначення, мрія душі, сенс існування. Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі . . . . . . . . . . . . 200
Швеція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок № 88. Тумас Йоста Транстремер — лауреат Нобелівської премії, поет, перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і жанрів його лірики. Актуальні проблеми сьогодення й образ сучасної людини в поезії митця . . . . . . . . 206
Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Урок № 89. Мо Янь — сучасний китайський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. «Геній» (загальний огляд) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Урок № 90. «Геній» Мо Яня — історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів. Гуманістична сутність образу й духовна стійкість героя твору на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, уплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі . . . . 215
Велика Британія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Урок № 91. Сью Таунсенд — відома британська письменниця. Образ молодої людини, її становлення, стосунки зі світом та психологічні проблеми в циклі творів про Адріана Моула . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Урок № 92. А дріан Моул — персонаж і символ. Еволюція, формування характеру й цінностей головного героя «Таємного щоденника Адріана Моула» С. Таунсенд. Авторська іронія. Жанр щоденника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Урок № 93. Ніл Річард МакКіннон Ґейман — англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. Лекція Н. Ґеймана «Чому наше майбутнє залежить від читання» . . 225
Урок № 94. Загальний огляд та проблематика повісті Н. Ґеймана «Кораліна» (моральний вибір людини, взаємини батьків і дітей та ін.) . . . . 227
Урок № 95. Допитливість, сміливість, сила духу героїні повісті Н. Ґеймана «Кораліна». Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія та ін.). Символіка твору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Польща . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Урок № 96. Йоанна Яґелло — польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці) . . . . . . . . . . 232
Урок № 97. Проблема батьків і дітей у романі Й. Яґелло «Кава з кардамоном». Образ головної героїні. Мова твору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Урок № 98. Стиль творчості Й. Яґелло. Причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору «Кава з кардамоном», етапами еволюції Лінки та змінами ставлення до неї інших персонажів. Символізм назви твору . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Урок № 99. ПЧ. Джером Девід Селінджер «Ловець у житі» . . . . 239
Урок № 100. Контрольна робота за темою «Сучасна література в юнацькому читанні» . . . 243
Підбиття підсумків . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Урок № 101. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік . . . . 247
Урок № 102. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік (продовження) . . 251
Література . . . . . . . . . . . . . 254



Перейти до посібника “Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. II семестр”

Залишити відповідь