Конспекти уроків з історії України. 10 клас. Рівень стандарту. Нова програма

Історія України. 10 клас. Рівень стандарту / О. П. Мокрогуз. — Харків : ВГ «Основа», 2018. — 112 с. — (Серія «Мій конспект»)

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Історія України» для 10 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах. У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей учнів, а також розробки практичних занять та уроків узагальнення й тематичного оцінювання. Для записів учителя передбачено місце. Для вчителів історії.Зміст українською мовою

Календарне планування курсу «Історія України». 10 клас (52 години) 2
Урок 1. Повторення. Вступ до курсу «Історія України (1914–1939 рр.)» . . . . . . . . . .  15
Розділ 1. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Урок 2. Початок Першої світової війни . . . . . . . . . . . . . .  17
Урок 3. Воєнні події 1914–1917 рр. . . . . . . . . . . . . . .  19
Уроки 4–5. Життя на фронті й у тилу . . . . . . . . . . . . . . .  21
Урок 6. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 1 . . . . . . . .  25
Розділ 2. ПОЧАТОК УКРАЇНС ЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Уроки 7–8. Українська революція 1917–1921 рр. Початок. .Між І та ІІ Універсалами Центральної Ради 27
Уроки 9–10. Події осені 1917 року в Україні. Події 1917 року в Криму 31
Уроки 11–12. Війна більшовицької Росії з УНР. УНР взимку–навесні 1918 року . . .  35
Урок 13. Узагальнення за розділом 2 . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Урок 14. Тематичний контроль за розділом 2 41
Розділ 3. РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНС ЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: БОРОТ ЬБА ЗА ДЕРЖАВНІСТ Ь
Урок 15. Українська Держава. Директорія 43
Уроки 16–17. Західноукраїнські землі в Українській революції . . . . . . .  45
Урок 18. 1919 рік: Директорія, більшовики, отаманщина 49
Урок 19. 1919 рік: польська окупація, денікінський режим, більшовики 51
Урок 20. 1920–1921 роки: від Варшавської угоди
до утвердження більшовицького режиму в Україні 53
Уроки 21–22. Розвиток культури та повсякденне життя в 1914–1921 рр. . . . . . 55
Урок 23. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 3 57
Розділ 4. ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
Урок 24. Україна в 1921–1923 рр. . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок 25. Україна в 1923–1928 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 26. Початок індустріалізації 63
Уроки 27–28. Колективізація і Голодомор 65
Уроки 29–30. Становлення сталінського режиму в кінці 1920-х — 1930-х рр. . . . . . .  69
Уроки 31–32. Розвиток культури та ідеологізація
національно-культурного життя в 1920–1930-х рр. . . . . . . . . . . . .  73
Урок 33. Практична робота «Становлення “радянської” людини» . . . . . . . . .  77
Урок 34. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 4 . . . . . . . . . . .  79
Розділ 5. ЗАХІДНОУКРАЇНС ЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
Уроки 35–36. Українські землі у складі Польщі. Політичне життя українських земель у складі Польщі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Урок 37. Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини 85
Урок 38. Карпатська Україна 87
Уроки 39–40. Практична робота «Повсякдення в УСРР/УРСР
та в західноукраїнських землях» 89
Урок 41. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 5 . . . . . .  93
Розділ 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Урок 42. Початок Другої світової війни та українські землі 95
Уроки 43–44. Окупаційний режим Німеччини та її союзників в Україні 97
Урок 45. Рух Опору в Україні в роки війни 101
Уроки 46–47. Бойові дії в 1942–1944 рр. в Україні. Закінчення Другої світової війни 103
Урок 48. Воєнне повсякдення 107
Урок 49. Культура в роки війни . . . . . . . . . 109
Уроки 50–51. Війна в пам’ятниках рідного краю (краєзнавча експедиція)
Урок 52. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 6 . . . . . . . . . 111Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з історії України. 10 клас. Рівень стандарту. Нова програма»

Залишити відповідь