Конспекти уроків з хімії. 10 клас. Нова програма

Усі уроки хімії. 10 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 288 с. — (Серія «Усі уроки»).

Методичний посібник містить усі розробки уроків хімії для 10 класу відповідно до нової програми. В основу покладена інтегральна технологія навчання. Посібник містить теоретичний і дидактичний матеріал до уроків, розробки перевірочних, контрольних і практичних робіт, а також календарне планування. Рекомендовано вчителям загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, спеціалізованих професійних закладів.Зміст українською мовою

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Повторення початкових понять про органічні речовини
Урок 1 Склад, властивості, застосування окремих
представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин) . 38
Урок 2 Склад, властивості, застосування окремих
представників оксигеновмісних (метанол, етанол,
гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних
(аміноетанова кислота) органічних речовин . . . . . . . 41
Урок 3 Діагностична контрольна робота . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Тема 1. Теорія будов и органічних сполук
Урок 4 Теорія будови органічних сполук . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Урок 5 Класифікація органічних сполук. Розв’язування
задач на виведення молекулярної формули
речовини за масовими частками елементів . . . . . . . . 56
Тема 2. Вуглеводні
Урок 6 Алкани. Загальна формула, ізомерія,
номенклатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 7 Хімічні властивості алканів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Урок 8 Алкани . 67
Урок 9 Розв’язування задач на виведення молекулярної
формули речовини за загальною формулою
гомологічного ряду та густиною або відносною
густиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Урок 10 Розв’язування задач на виведення молекулярної
формули речовини за масою, об’ємом або
кількістю речовини реагентів або продуктів реакції . 73
Урок 11 Розв’язування розрахункових задач . . . . . . . . . . . . . 78
Урок 12 Узагальнююче повторення . 80
Урок 13 Узагальнюючий контроль знань № 1 з теми
«Теорія будови органічних сполук. Вуглеводні» . . . . 83
Урок 14 Алкени й алкіни. Загальні та молекулярні
формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія,
систематична номенклатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 15 Хімічні властивості етену й етину . . . . . . . . . . . . . . . 98
Урок 16 Ненасичені вуглеводні . 101
Урок 17 Арени. Бензен . 103
Урок 18 Методи одержання вуглеводнів.
Застосування вуглеводнів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок 19 Вуглеводні . 109
Урок 20 Узагальнююче повторення . 112
Урок 21 Узагальнюючий контроль знань № 2
з теми «Вуглеводні» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 22 Корекція знань з теми «Вуглеводні» . . . . . . . . . . . . . 127
Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки
Урок 23 Спирти. Поняття про характеристичну
групу. Гідроксильна характеристична
група. Насичені одноатомні спирти:
загальна та структурні формули, ізомерія
(пропанолів і бутанолів), систематична
номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив
на фізичні властивості спиртів . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Урок 24 Хімічні властивості насичених одноатомних
спиртів. Одержання етанолу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Урок 25 Насичені одноатомні спирти: загальна та
структурні формули, ізомерія (пропанолів
і бутанолів), систематична номенклатура.
Хімічні властивості насичених одноатомних
спиртів. Одержання етанолу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Урок 26 Поняття про багатоатомні спирти на прикладі
гліцеролу, його хімічні властивості . . . . . . . . . . . . . . 140
Урок 27 Фенол: склад і будова молекули,
фізичні та хімічні властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Урок 28 Вивчення будови, властивостей, одержання
та застосування фенолу. Закріплення знань
про спирти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Урок 29 Альдегіди. Склад і будова молекул альдегідів.
Альдегідна характеристична група. Загальна та
структурні формули, систематична номенклатура
і фізичні властивості альдегідів. Хімічні
властивості етаналю, його одержання . . . . . . . . . . . . 155
Урок 30 Узагальнююче повторення . 159
Урок 31 Узагальнюючий контроль знань з теми
«Оксигеновмісні органічні сполуки» . . . . . . . . . . . . . 164
Урок 32 Карбонові кислоти, їх поширення у природі
та класифікація. Карбоксильна характеристична
група. Склад, будова молекул насичених
одноосновних карбонових кислот, їхня загальна
та структурні формули, ізомерія, систематична
номенклатура і фізичні властивості. Хімічні
властивості насичених одноосновних карбонових
кислот. Реакція естерифікації. Одержання
етанової кислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Урок 33 Вивчення будови, властивостей, одержання
та застосування карбонових кислот . . . . . . . . . . . . . . 181
Урок 34 Естери, загальна та структурні формули,
систематична номенклатура, фізичні властивості.
Гідроліз естерів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Урок 35 Жири як представники естерів. Класифікація
жирів, їхні хімічні властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Урок 36 Закріплення знань про карбонові кислоти,
естери, жири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Урок 37 Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення
й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна
формула та її відкрита форма. Хімічні властивості
глюкози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Урок 38 Вуглеводи. Сахароза, крохмаль і целюлоза:
молекулярні формули, гідроліз . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок 39 Практична робота № 1
Розв’язування експериментальних задач . . . . . . . . . . 210
Урок 40 Обчислення за хімічними рівняннями кількості
речовини, маси або об’єму за кількістю речовини,
масою або об’ємом реагенту, що містить певну
частку домішок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Урок 41 Розв’язування розрахункових задач
на обчислення за хімічними рівняннями
кількості речовини, маси або об’єму
за кількістю речовини, масою або об’ємом
реагенту, що містить певну частку домішок . . . . . . . 217
Урок 42 Узагальнююче повторення . 219
Урок 43 Узагальнюючий контроль знань з теми
«Оксигеновмісні органічні сполуки» . . . . . . . . . . . . . 223
Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки
Урок 44 Насичені й ароматичні аміни: склад і будова
молекул, назви найпростіших за складом
сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні
основи. Хімічні властивості метиламіну, аніліну.
Одержання аніліну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Урок 45 Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні
та структурні формули, характеристичні групи,
систематична номенклатура. Пептидна група.
Хімічні властивості аміноетанової кислоти.
Пептиди. Білки як високомолекулярні сполуки.
Хімічні властивості білків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Урок 46 Закріплення знань про нітрогеновмісні
органічні сполуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини
і полімерні матеріали на їхній основі
Урок 47 Синтетичні високомолекулярні речовини.
Полімери. Пластмаси. Каучуки і гума . . . . . . . . . . . . 251
Урок 48 Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини
і довкілля. Проблема утилізації полімерів і
пластмас. Синтетичні волокна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Тема 6. Багатоманітність та зв’язки
між класами органічних речовин
Урок 49 Загальні поняття про біологічно активні
речовини. Роль органічної хімії в розв’язуванні
сировинної, енергетичної, продовольчої проблем,
створенні природних та синтетичних біологічно
активних речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Урок 50 Зв’язки між класами органічних сполук . . . . . . . . . . 273
Урок 51 Узагальнюючий контроль знань № 5 . . . . . . . . . . . . . 276
Урок 52 Корекція знань . 287Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з хімії. 10 клас. Нова програма»

Залишити відповідь