Конспекти уроків з Фізики. 10 клас. II семестр. Рівень стандарту. Нова програма

Фізика. 10 клас. II семестр. Рівень стандарту / О. М. Євлахова, М. В. Бондаренко. — Х.: Вид. група «Основа», 2018. — 128 c. — (Серія Мій конспект).

Посібник «Фізика. 10 клас. II семестр. Рівень стандарту» (серія «Мій конспект») складено за програмою “Фізика і астрономія. 10–11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)” авторського колективу під керівництвом О. І. Ляшенка, що затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ № 1539 від 24.11. 2017 р.) Видання «Мій конспект» — серія посібників, які мають на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти всіх уроків курсу фізики для 10 класу (рівень стандарту) розташовані на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо.Зміст українською мовою

Планування навчальної діяльності 4
Ключові компетентності 4
Очікувані результати навчання учня/учениці 7
Демонстраційний експеримент 8
Графік письмових робіт 8
Календарно-тематичне планування. ІI семестр 9
Урок № 49. Потужність 15
Урок № 50. Практикум із розв’язування задач 17
Урок № 51. Кінетична і потенціальна енергія 19
Урок № 52. Закон збереження механічної енергії. Застосування законів збереження в механіці.
Межі застосування законів класичної механіки 21
Урок № 53. Практикум із розв’язування задач 23
Урок № 54. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 6 25
Урок № 55. Основні положення СТВ та їхні наслідки. Релятивістський закон
додавання швидкостей 27
Урок № 56. Практикум із розв’язування задач 29
Урок № 57. Практикум із розв’язування задач Самостійна робота № 7 31
Урок № 58. Підготовка до контрольної роботи 33
Урок № 59. Контрольна робота № 3 із теми «Механіка» . . . . . . .. . . 35
Урок № 60. Навчальний проект № 3 37
Розділ 2. Молекулярна фізики та термодинаміка
Урок № 61. Аналіз контрольної роботи № 3. Атоми і молекули. Будова атома.
Сучасні дослідження будови речовини. Наноматеріали 39
Урок № 62. Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини 41
Урок № 63. Ідеальний газ. Тиск газу. Основне
рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу 43
Урок № 64. Абсолютна шкала температур 45
Урок № 65. Практикум із розв’язування задач 47
Урок № 66. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 8 .. . 49
Урок № 67. Рівняння стану ідеального газу 51
Урок № 68. Практикум із розв’язування задач 53
Урок № 69. Ізопроцеси 55
Урок № 70. Практикум із розв’язування задач 57
Урок № 71. Лабораторний практикум. Робота № 6. Вивчення одного з ізопроцесів 59
Урок № 72. Практикум із розв’язування задач 61
Урок № 73. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 9 . . 63
Урок № 74. Підготовка до контрольної роботи 65
Урок № 75. Контрольна робота № 4 із теми
«Молекулярна фізика та термодинаміка» 67
Урок № 76. Навчальний проект № 4. Тематичне оцінювання № 4 69
Урок № 77. Аналіз контрольної роботи. Внутрішня енергія тіл 71
Урок № 78. Кількість теплоти 73
Урок № 79. Практикум із розв’язування задач 75
Урок № 80. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 10 . .. 77
Урок № 81. Робота термодинамічного процесу.
Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес 79
Урок № 82. Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових
машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин. Необоротність
теплових процесів. Ентропія 81
Урок № 83. Практикум із розв’язування задач 83
Урок № 84. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 11 . 85
Урок № 85. Підготовка до контрольної роботи 87
Урок № 86. Контрольна робота № 5 із теми
«Молекулярна фізика та термодинаміка» 89
Урок № 87. Навчальний проект № 5.
Тематичне оцінювання № 5 91
Урок № 88. Аналіз контрольної роботи. Властивості насиченої й
ненасиченої пари. Вологість повітря 93
Урок № 89. Практикум із розв’язування задач 95
Урок № 90. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища 97
Урок № 91. Практикум із розв’язування задач 99
Урок № 92. Лабораторний практикум. Робота № 7. .Визначення коефіцієнта
поверхневого натягу рідини 101
Урок № 93. Деформації. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга 103
Урок № 94. Практикум із розв’язування задач 105
Урок № 95. Лабораторний практикум. Робота № 8. Визначення модуля пружності
різних речовин 107
Урок № 96. Практикум із розв’язування задач 109
Урок № 97. Практикум із розв’язування задач 111
Урок № 98. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 12 113
Урок № 99. Підготовка до контрольної роботи 115
Урок № 100. Контрольна робота № 6 із теми
«Молекулярна фізика та термодинаміка» 117
Урок № 101. Навчальний проект № 6.
Тематичне оцінювання № 6 119
Узагальнення
Урок № 102. Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1 «Механіка».
Практикум із розв’язування задач 121
Урок № 103. Повторення розділу 1 «Механіка». Практикум із розв’язування задач 123
Урок № 104. Повторення розділу 2 «Молекулярна
фізика та термодинаміка». Практикум із розв’язування задач 125
Урок № 105. Повторення розділу 2 «Молекулярна
фізика та термодинаміка». Практикум із розв’язування задач 127Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з Фізики. 10 клас. II семестр. Рівень стандарту. Нова програма»

Залишити відповідь