Конспекти уроків з Фізики. 10 клас. I семестр. Рівень стандарту. Нова програма

Фізика. 10 клас. I семестр. Рівень стандарту / О. М. Євлахова, М. В. Бондаренко. — Х.: Вид. група «Основа», 2018. — 112 c. — (Серія Мій конспект).

Посібник «Фізика. 10 клас. I семестр. Рівень стандарту» (серія «Мій конспект») складено за програмою “Фізика і астрономія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)” авторського колективу під керівництвом О. І. Ляшенка, що затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ № 1539 від 24.11. 2017 р.) Видання «Мій конспект» — серія посібників, які мають на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти всіх уроків курсу фізики для 10 класу (рівень стандарту) розташовані на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо.Зміст українською мовою

Планування навчальної діяльності . . . . . . . . . . . . 4
Ключові компетентності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Очікувані результати навчання учня/учениці . 7
Демонстраційний експеримент . . . . . . . . . . . . . . 9
Графік письмових робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Календарно-тематичне планування. І семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Урок № 1. Світоглядний потенціал природничих наук. Роль фізичного та астрономічного
знання в житті людини та суспільному розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Розділ І
Урок № 2. Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла . . . . . 19
Урок № 3. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки залежності кінематичних величин
від часу для рівномірного прямолінійного руху . . . . . . . . . . . .. . . . 21
Урок № 4. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . . . . . .. . . . 23
Урок № 5. Відносність руху. Закон додавання швидкостей . . . . . . . . .. . . . . 25
Урок № 6. Нерівномірний прямолінійний рух . . . . . . . . .. . . 27
Урок № 7. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . . . . .. . 29
Урок № 8. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 1 . . . . . 31
Урок № 9. Прискорення. Рівноприскорений рух . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок № 10. Графіки залежності кінематичних величин
від часу для рівноприскореного
прямолінійного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок № 11. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . .. . . 37
Урок № 12. Лабораторний практикум. Робота № 1. Визначення прискорення руху
тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок № 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.
Кутова та лінійна швидкість,взаємозв’язок між ними . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 41
Урок № 14. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . . .. . . . . . 43
Урок № 15. Лабораторний практикум. Робота № 2. Визначення періоду, частоти,
лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла під час рівномірного руху
по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок № 16. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . .. . . 47
Урок № 17. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 2 . . . . .. 49
Урок № 18. Підготовка до контрольної роботи . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 51
Урок № 19. Контрольна робота № 1 із теми «Механіка» . . . . . . . . .. . 53
Урок № 20. Навчальний проект № 1 . . . . . . . . . . 55
Урок № 21. Аналіз контрольної роботи № 1. Сили в механіці. Інерційні системи відліку.
Принцип відносності Галілея. Маса тіла . 57
Урок № 22. Закони Ньютона та їх застосування для розв’язування задач . . . . .. 59
Урок № 23. Практикум із розв’язування задач . . . . .. . . . . . . . 61
Урок № 24. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.
Сила тяжіння та вага тіла . . . . . . . . . . . . . 63
Урок № 25. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . .. . . . 65
Урок № 26. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння . . .. . . . 67
Урок № 27. Практикум із розв’язування задач . . . . . . .. . 69
Урок № 28. Лабораторний практикум. Робота № 3. Вивчення руху тіла,
кинутого горизонтально . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок № 29. Лабораторний практикум. Робота № 4. Вивчення прискорення
вільного падіння тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок № 30. Практикум із розв’язування задач . . . . .. . . . 75
Урок № 31. Практикум із розв’язування задач.
Самостійна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок № 32. Рух тіла під дією кількох сил . . . . . 79
Урок № 33. Рух тіла під дією кількох сил . . . . . 81
Урок № 34. Практикум із розв’язування задач . . . . . . .. . 83
Урок № 35. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 4 . . .. . . 85
Урок № 36. Закон Архімеда . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок № 37. Практикум із розв’язування задач . . . . .. . . . . 89
Урок № 38. Рівновага тіл. Момент сили.
Умови рівноваги тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок № 39. Рівновага тіл. Центр тяжіння та центр мас тіла . . . . . . 93
Урок № 40. Практикум із розв’язування задач . . . . . . .. 95
Урок № 41. Лабораторний практикум. Робота № 5.
Визначення центра мас плоских фігур . . . . . . . . .. . 97
Урок № 42. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . .. . . 99
Урок № 43. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 5 . . . . . .. 101
Урок № 44. Підготовка до контрольної роботи . . . . .. . . . 103
Урок № 45. Контрольна робота № 2 із теми «Механіка» . . . . . . .. 105
Урок № 46. Навчальний проект № 2 . . . . . . . . . . 107
Урок № 47. Аналіз контрольної роботи. Імпульс, закон збереження імпульсу . . . . 109
Урок № 48. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . .. . 111Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з Фізики. 10 клас. I семестр. Рівень стандарту. Нова програма»

Залишити відповідь