Конспекти уроків з фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр

Усі уроки фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 224 c. — (Серія «Усі уроки»).

Посібник призначений для вчителя фізики, який працює у 10 класі відповідно до нової програми (Фізика. 10 клас. 2017 рік, авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) за рівнем стандарту. У посібнику вчитель зможе знайти всі матеріали, необхідні для підготовки й проведення повноцінних уроків фізики: детальні плани уроків, методичні рекомендації, завдання тестів, самостійних і контрольних робіт, опис демонстраційного і фронтального експериментів, інструкції щодо виконання лабораторних робіт. Під час розробки поурочних планів автор особливу увагу приділив впровадженню компетентнісного підходу.Зміст українською мовою

Орієнтовне календарно-тематичне планування.. . . . . 5
Орієнтовні плани-конспекти уроків. . . .. . . . 10
II семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Розділ І. Механічний рух (продовження) . . . . .. . . . . . . . 10
4. Механічні коливання та хвилі . . . . .. . . . .10
Урок № 47 / I.4-1. Застосування законів механіки до коливального руху.
Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.
Умови виникнення вільних коливань .. . . . . . 10
Урок № 48 / I.4-2. Найпростіші коливальні системи — математичний
та пружинний маятники. Енергія коливань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок № 49 / І.4-3. Лабораторна робота № 4 «Дослідження коливань
математичного маятника». . . . . . . . .. . . . . 22
Урок № 50 / І.4-4. Лабораторна робота № 5 «Дослідження коливань
пружинного маятника» . . . . . . . . .. . . 27
Урок № 51 / I.4-5. Вимушені коливання. Резонанс. Дія маятникового
годинника як приклад автоколивань . . . .. . . . . . 30
Урок № 52 / I.4-6. Поширення механічних коливань у пружному середовищі.
Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Інтерференція
та дифракція хвиль. . . . . . . . . .. . . . . . 35
Урок № 53 / I.4-7. Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків,
їхні характеристики. . . . . . . . .. . . . . 39
Урок № 54 / I.4-8. Контрольна робота з теми: «Механічні коливання і хвилі». . . 44
Розділ ІІ. Елементи спеціальної теорії відносності . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 47
Урок № 55 / ІІ-1. Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ).
Дослід Майкельсона–Морлі. Принцип відносності Ейнштейна.
Основні положення спеціальної теорії відносності . . . . .. . 47
Урок № 56 / ІІ-2. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків часу.
Релятивістський закон додавання швидкостей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок № 57 / IІ-3. Повна та кінетична енергія рухомого тіла. Енергія спокою. . . . 55
Урок № 58 / ІІ-4. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні
підтвердження. Самостійна робота . .. . . . . . . . . . . . 59
Розділ ІІІ. Молекулярна фізика та термодинаміка. . . . . . . . . . 61
1. Основ и МКТ. Ідеальний газ. Газові закони . . .. . . . . 61
Урок № 59 / ІІІ.1-1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
будови речовини. Броунівський рух. Дифузія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 60 / ІІІ.1-2. Маса та розміри молекул, стала Авогадро. Розв’язування
задач. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 66
Урок № 61 / ІІІ.1-3. Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне
рівняння МКТ. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 70
Урок № 62 / ІІІ.1-4. Температура. Розв’язування задач . . . . . . . 73
Урок № 63 / ІІІ.1-5. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. . . . . . . . . . . . . . 76
Урок № 64 / ІІІ.1-6. Рівняння стану ідеального газу. Розв’язування задач. . . . . . 80
Урок № 65 / ІІІ.1-7. Лабораторна робота № 6 «Дослідження одного
з ізопроцесів». . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок № 66 / ІІІ.1-8. Вимірювання швидкості руху молекул газу. Дослід Штерна. .. . . . . . . . 86
Урок № 67 / ІІІ.1-9. Контрольна робота з теми: «Основи МКТ. Ідеальний газ.
Газові закони». . . . . . . .. . . . 88
2. Властивості пари, рідин та твердих тіл . . . . . . . . . .. . . 91
Урок № 68 / ІІІ.2-1. Властивості насиченої та ненасиченої пари . . . .. . 91
Урок № 69 / ІІІ.2-2. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання відносної
вологості повітря». . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 99
Урок № 70 / ІІІ.2-3. Розв’язування задач. . . . . . . . . 103
Урок № 71 / ІІІ.2-4. Будова рідин. Поверхневий натяг рідин. . .. . . . 105
Урок № 72 / ІІІ.2-5. Змочування. Капілярні явища. . .. 109
Урок № 73 / ІІІ.2-6. Вологість. Капілярні явища. Розв’язування задач. .. . 113
Урок № 74 / ІІІ.2-7. Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали . . .. . . . 115
Урок № 75 / ІІІ.2-8. Види деформацій твердих тіл. Механічні властивості
твердих тіл. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 123
Урок № 76 / ІІІ.2-9. Закон Гука. Модуль Юнга. Розв’язування задач. . . .. . . 128
Урок № 77 / ІІІ.2-10. Контрольна робота з теми: «Властивості пари, рідин
та твердих тіл». . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3. Основи термодинаміки. . . . . .. . . . . . . . . . . 133
Урок № 79 / ІІІ.3-1. Основні поняття термодинаміки. Статистичний
і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ.
Термодинамічна рівновага. Температура . . . . .. . . . . . 133
Урок № 80 / ІІІ.3-2. Внутрішня енергія. Два способи зміни внутрішньої
енергії. Теплоємність . . . . .. . . . . . . 138
Урок № 81 / ІІІ.3-3. Робота й кількість теплоти. І закон термодинаміки. . . . . . 141
Урок № 82 / ІІІ.3-4. Застосування І закону термодинаміки для газових
процесів . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 144
Урок № 83 / ІІІ.3-5. Оборотні та необоротні процеси. ІІ закон термодинаміки. . . 148
Урок № 84 / ІІІ.3-6. Теплові двигуни. Цикл теплових двигунів. ККД теплових
двигунів. Цикл Карно. . . . . .. . . 151
Урок № 85 / ІІІ.3-7. Принцип дії холодильної машини. . . .. . . 156
Урок № 86 / ІІІ.3-8. Розв’язування задач. . . . .. . . . . . 159
Урок № 87 / ІІІ.3-9. Контрольна робота з теми: «Основи термодинаміки» . . . . . 163
Урок № 88 / ІІІ.3-10. Теплові двигуни та охорона довкілля. . . . . .. . 167
Фізпрактикум . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 171
Урок № 89 / Ф-1. Практична робота № 1 «Визначення діаметра голки шприца
з використанням закономірностей рівноприскореного руху». . . . . . . 171
Урок № 90 / Ф-2. Практична робота № 2 «Визначення модуля пружності
речовини». . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 171
Урок № 91 / Ф-3. Практична робота № 3 «Вирощування кристалів». . . . . . . . . . 171
Урок № 92 / Ф-4. Практична робота № 4 «Визначення поверхневого натягу
рідини». . . . . . . .. . . . . 171
Урок № 93 / Ф-5. Практична робота № 5 «Визначення параметрів повітря
поблизу поверхні Землі». . . . . . . .. . . . . . . . . 171
Розділ ІV. Електричне поле . . . . . . . .. . . . . . 172
Урок № 94 / ІV-1. Електричне поле. Точковий заряд. Напруженість
електричного поля. . . . .. . . . . . 172
Урок № 95 / ІV-2. Розв’язування задач . . . . . .. . . . . . . . . . . 178
Урок № 96 / ІV-3. Розв’язування задач. . . . . . .. . . . . . . 181
Урок № 97 / ІV-4. Провідники та діелектрики в електричному полі . .. . . . . 184
Урок № 98 / ІV-5. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі . . . . 190
Урок № 99 / ІV-6. Потенціальний характер електростатичного поля.
Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. . . . . . . 194
Урок № 100 / ІV-7. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля
з різницею потенціалів . . . . . . . . .. . . . . . . . . 201
Урок № 101 / ІV-8. Вимірювання елементарного електричного заряду.
Дослід Йоффе—Міллікена. . . . . . . . . .. . 203
Урок № 102 / IV-9. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора.
З’єднання конденсаторів. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок № 103 / ІV-10. Енергія зарядженого конденсатора. . . . . . . .. . . 212
Урок № 104 / ІV-11. Контрольна робота з теми: «Електричне поле». . . . . .. . . 217
Урок № 105 / ІV-12. Застосування властивостей електричного поля
для потреб людства. . . . . . . . . . . . .. . . . . 221Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр»

Залишити відповідь