Конспекти уроків з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма

Українська мова. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма / за ред. Є. П. Голобородько. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 112 с. — (Серія Мій конспект)

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для ІІ семестру 10 класу за новою програмою 11-річної школи, які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.Зміст українською мовою

Урок № 33 Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник.
Принципи української орфографії 5
Урок № 34 Ненаголошені е, и в корені слова 7
Урок № 35 Апостроф. Позначення м’якості приголосних 9
Урок № 36 Чергування голосних 11
Урок № 37 Чергування приголосних в українській мові. Зміни
приголосних при збігові їх у процесі словотворення 13
Урок № 38 Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження
приголосних 15
Урок № 39 Правопис префіксів 17
Урок № 40 Правопис суфіксів 19
Урок № 41 Уживання великої літери 21
Урок № 42 Правила перенесення слів з рядка в рядок 23
Урок № 43 Тематична контрольна робота № 4. Орфографічна норма 25
Урок № 44 Написання складних слів разом, окремо, з дефісом 28
Урок № 45 Написання слів іншомовного походження 31
Урок № 46 Складні випадки написання прізвищ 34
Урок № 47 Написання складних слів 37
Урок № 48 Складні випадки написання географічних назв 40
Урок № 49 Розрізнення прислівників і співзвучних сполук 43
Урок № 50 Написання не, ні з різними частинами мови 45
Урок № 51 Правила графічних скорочень слів 47
Урок № 52 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест 50
Урок № 53 Морфологічна помилка 52
Урок № 54 Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду
іменників типу кір, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь
та ін. з іншими частинами мови). Паралельні родові форми
іменника (зал — зала, птах — птаха, плацкарт —
плацкарта тощо) 55
Урок № 55 Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви
людей за діяльністю (поет — поетеса, поетка; директор —
директорка, робітник — робітниця та ін.). Іменники спільного
і подвійного роду 57
Урок № 56 Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур,
правила вживання їх 59
Урок № 57 Іменники, що мають лише форму однини або множини 62
Урок № 58 Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення
іменників і відміни в орудному відмінку 65
Урок № 59 Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому
відмінку 68
Урок № 60 Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням 71
Урок № 61 Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві, -єві); іменників знахідного відмінка; іменників місцевого відмінка однини; іменників орудного відмінка множини 74
Урок № 62 Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників ІV відміни 77
Урок № 63 Особливості кличного відмінка. Творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові 80
Урок № 64 Тематична контрольна робота № 6 з теми «морфологічна норма» (тестові завдання) 83
Урок № 65 Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки 88
Урок № 66 Правила ведення суперечки. Аргументи й докази 93
Урок № 67 Полемічні прийоми 98
Урок № 68 Мистецтво відповідати на запитання 102
Урок № 69 Дискусія на тему «Мовна мода — це добре чи погано» 105
Урок № 70 Узагальнення і систематизація вивченого. Тематична контрольна робота № 2 з теми «Практична риторика» (захист проектів презентацій) 107Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма»

Залишити відповідь