Конспекти уроків з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма

Усі уроки української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма / Є. П. Голобородько та ін. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 256 с. — (Серія Усі уроки)

У посібнику вміщено всі уроки української мови для ІІ семестру 10 класу, які розроблено із врахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.Зміст українською мовою

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ. ІІ СЕМЕСТР…………………………….. 3
СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ……………………………………….. 6
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА………………………………………………………. 8
Урок № 33 Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний
словник. Принципи української орфографії……………… 8
Урок № 34 Ненаголошені е, и в корені слова…………………………..13
Урок № 35 Апостроф. Позначення м’якості приголосних……………18
Урок № 36 Чергування голосних…………………………………………25
Урок № 37 Чергування приголосних в українській мові.
Зміни приголосних при збігові їх у процесі
словотворення…………………………………………………33
Урок № 38 Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження
приголосних……………………………………………………41
Урок № 39 Правопис префіксів…………………………………………..48
Урок № 40 Правопис суфіксів…………………………………………….54
Урок № 41 Уживання великої літери……………………………………62
Урок № 42 Правила перенесення слів із рядка в рядок………………70
Урок № 43 Тематична контрольна робота № 4. Контрольний
тест………………………………………………………………73
Урок № 44 Написання складних слів разом, окремо, з дефісом…….79
Урок № 45 Правила написання прислівників. Розрізнення
прислівників і співзвучних сполук (збоку — з боку,
зрештою — з рештою, всередині — в середині тощо)……85
Урок № 46 Написання складних службових слів……………………..91
Урок № 47 Написання не, ні з різними частинами мови……………..97
Урок № 48 Написання слів іншомовного походження. Правило
«дев’ятки»……………………………………………………. 102
Урок № 49 Складні випадки написання прізвищ…………………… 111
Урок № 50 Складні випадки написання географічних назв………. 117
Урок № 51 Правила графічних скорочень слів……………………… 126
Урок № 52 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний
тест……………………………………………………………. 131
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА. …………………………………………………… 138
Урок № 53 Морфологічна норма. Морфологічна помилка…………. 138
Урок № 54 Іменник. Рід іменників (складні випадки
узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль,
нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. З іншими
частинами мови). Паралельні родові форми
іменника (зал — зала, птах — птаха, плацкарт —
плацкарта тощо)…………………………………………… 145
Урок № 55 Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають
назви людей за діяльністю (поет — поетеса, поетка;
директор — директорка, робітник — робітниця
та ін.). Іменники спільного і подвійного роду………….. 151
Урок № 56 Визначення роду невідмінюваних іменників
та абревіатур, правила вживання їх…………………….. 158
Урок № 57 Іменники, що мають лише форму однини або
множини……………………………………………………… 164
Урок № 58 Складні випадки відмінювання іменників.
Закінчення іменників І відміни в орудному
відмінку……………………………………………………… 171
Урок № 59 Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни
в родовому відмінку……………………………………….. 175
Урок № 60 Відмінкові закінчення іменників з конкретним
та абстрактним значенням (терміна — терміну,
феномена — феномену). …………………………………… 180
Урок № 61 Паралельні закінчення іменників чоловічого
роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві), -у (-ю));
іменників знахідного відмінка (назв побутових
предметів (узяв олівець — узяв олівця, написав
лист — написав листа); іменників місцевого
відмінка однини (на коні — на коневі, в ліжку —
на ліжкові, в гаї — в гаю, на торзі — на торгу);
іменників місцевого відмінка множини (кістьми —
костями, крильми — крилами, чобітьми —
чоботями тощо)…………………………………………….. 185
Урок № 62 Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному
відмінку. Словозміна іменників ІV відміни……………. 190
Урок № 63 Особливості кличного відмінка. Творення
й відмінювання чоловічих та жіночих імен
по батькові…………………………………………………… 196
Урок № 64 Тематична контрольна робота № 6. Контрольний
тест……………………………………………………………. 204
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА……………………………………………………. 209
Урок № 65 Урок практичної риторики. Суперечка як вид
комунікації. Різновиди суперечки………………………. 209
Урок № 66 Урок практичної риторики. Правила ведення
суперечки. Аргументи й докази………………………….. 216
Урок № 67 Урок практичної риторики. Полемічні прийоми……… 227
Урок № 68 Урок практичної риторики. Мистецтво відповідати
на запитання………………………………………………… 234
Урок № 69 Урок практичної риторики. Дискусія на тему «Мовна
мода — це добре чи погано?»……………………………… 240
Урок № 70 Узагальнення й систематизація вивченого…………….. 245Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма»

Залишити відповідь