Конспекти уроків з української літератури. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма

Конспекти уроків з української літератури. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма

Усі уроки української літератури. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма / укл. А. М. Гричина. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 240 с. — ( Серія Усі уроки)

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури для II семестру 10 класу, які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми, в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.Зміст українською мовоюОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10 КЛАС. ІІ СЕМЕСТР 3
Урок № 31 Виразне читання напамять № 1. Прози 8
МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА 12
Урок № 32 Особистісні чинники у світогляді людини на межі століть. Посилення зв’язку з культурою європи, активні націєтворчі процеси. Основні ознаки українського прозового модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, В. Винниченко). «Нова школа» у прозі 12
Урок № 33 Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури 18
Урок № 34 Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «Поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини 23
Урок № 35 Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму 31
Урок № 36 М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих предків». Зміст твору 40
Урок № 37 М. Коцюбинський «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю 45
Урок № 38 М. Коцюбинський «Тіні забутих предків».
Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору 49
Урок № 39 Образи й символи повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання 56
Урок № 40 Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Усне переказування найбільш разючих епізодів із повісті з аргументацією свого вибору 62
Урок № 41 Контрольна робота № 4 за творчістю М. Коцюбинського (контрольний твір) 65
Урок № 42 Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза — зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї 67
Урок № 43 Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новел «Impromtu phantasie», «Valse melancoligue». Автобіографізм «Impromtu phantasie» («Фантазія — експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму 80
Урок № 44–45 Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancoligue» («Меланхолійний вальс»). Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської 84
Урок № 46 Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника 93
Урок № 47 «Камінний хрест» — психологічне рокриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр новели. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного 98
Урок № 48 Багатозначність символічних образів. Камінний хрест — уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощення з рідною землею 101
Урок № 49 Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадянська і політична діяльність. Винниченко — художник. Прозові і драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920 ті роки. Успіх п’єс Винниченка на світовій сцені 105
Урок № 50 Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності тощо) 116
Урок № 51 Образ панни (Мусі) — втілення ідеї вічної
жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Значення
літературної спадщини В. Винниченка 121
Урок № 52 Контрольна робота № 5 за творчістю О. Кобилянської, В. Стефаника, В. Винниченка. Тестування 125
ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ 128
Урок № 53 Образне слово поетичного модернізму. Альманах
«З-над хмар і з долин», угруповання «Молода
муза» — зв’язок із зарубіжною літературою.
«Нова драма» на межі століть 128
Урок № 54 Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий
шлях. Драматична спадщина. Збірка «На крилах
пісень», її висока оцінка І. Франком. Неоромантизм
як основа естетичної позиції Лесі Українки 134
Урок № 55 «Contra spem spero!» як світоглядна декларація
сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом
контрасту. Призначення поета і поезії, мужність
ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…») 142
Урок № 56 Відданість св оїм мріям, наполегливе прагнення
до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені
людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала
весну…» 153
Урок № 57 Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-
міфологічна основа. Символічність образів Мавки
і дядька Лева — уособлення духовності і краси.
Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт
творчих сил людини 157
Урок № 58 Мати Лукаша і Килина — антиподи головної героїні
мавки. Симбіоз високої духовності і буденного
прагматизму в образі Лукаша 164
Урок № 59 Природа і людина у творі. Неоромантичне
ствердження духовної сутності людини, її творчих
можливостей. Конфлікт між буденним життям
і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією. Художні особливості драми-феєрії виразне читання напам’ять № 2 віршованих уривків 169
Урок № 60 Позакласне читання № 2. Драматична поема Лесі
Українки «Бояриня»: руїна починається в душах.
Проблема відповідальності за долю батьківщини 176
Урок № 61 Урок розвитку комунікативних умінь № 4.
Письмовий твір за творчістю Лесі Українки 183
Урок № 62 Микола Вороний. Коротко про життя і творчість,
багатогранну діяльність митця. Микола Вороний —
ідеолог модернізації української літератури.
Естетична програма, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість — перша
декларація ідей і форм символізму. Єдність краси
природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії
«Блакитна панна» 186
Урок № 63 Узагальнено-ідеалізований жіночий образ
як сюжетний центр символістського твору.
Мотив самотності людини. Згадка про революцію
як данина естетиці. Доба соціальних перетворень
(«Інфанта») 191
Урок № 64 Олександр Олесь (О. Кандиба). Коротко про
митця і творчість, світоглядні переконання
митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась») 196
Урок № 65 Олександр Олесь «Чари ночі» — перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси, кохання й молодлсті, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій 204
Урок № 66 Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..») 210
Урок № 67 Драматичний етюд «По дорозі в казку».
Дорога в казку — символ духовних
поривань до кращого. Маса, гурт людей
і їх провідник. Лідер — сильна особистість.
Трагічна суперечність між мрією, духовністю
й жорстокістю 215
Урок № 68 Контрольна робота № 6. За творчістю Лесі Українки,
М. Вороного, О. Олеся. Тестування 218
Урок № 69 Література рідного краю № 2. Клекіт тривоги
(за романом Василя Захарченка «Клекіт старого лелеки») 222
Урок № 70 Узагальнення та систематизація вивченого за рік 230
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 233

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з української літератури. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма»

Додати коментар