Конспекти уроків з зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр. Нова програма

Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр / О. Г. Куцінко. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 240 с.

Посібник складено за новою програмою Міносвіти, чинною з 2018/19 навчального року. Календарно-тематичне планування та плани-конспекти уроків (I семестр) розроблено з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків та новітніх педагогічних методик. Наведені матеріали допоможуть учителеві на найвищому рівні провести урок зарубіжної літератури як за профільним рівнем, так і рівнем стандарту. За посиланням, зазначеним на обкладинці, розміщено тексти художніх творів із зарубіжної літератури за програмою для 10-го класу. Для вчителів зарубіжної літератури ЗЗСО та студентів відповідного фаху педагогічних вишів.Зміст українською мовою

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Календарно – тематичне планування уроків
зарубіжної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Плани-конспекти уроків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Вступ. Оригінальна й перекладна література
в сучасному світі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок № 1. Значення художньої літератури для людини
й людства XXI ст. Формування читача за доби
цифрових технологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок № 2. Оригінали й переклади художніх творів, їхня
роль у розвитку особистості. Художній переклад
як творчий процес і його результат. Перекладна
література як важлива складова вітчизняної
культури й чинник формування української нації . . . . 17
Золоті сторінки далеких епох . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Давня Греція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Урок № 3. Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер
«Одіссея» (загальний огляд) . . . . . . . . . . . . . . . 20
Урок № 4. Міфологічні, пригодницькі й побутові
елементи в «Одіссеї». Засудження насильства
й несправедливості, самовпевненості
й марнославства у творі . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок № 5. Уславлення людського розуму, вірності,
винахідливості й допитливості в образі Одіссея . . . . 28
Урок № 6. РМ (усно). Міфологічні, пригодницькі й побутові
елементи в поемі Гомера «Одіссея» . . . . . . . . . . . 32
Урок № 7. ПЧ. Прованська лірика. Творчість Дж. Рюделя
та Б . де Борна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Італія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Урок № 8. Специфіка італійського Відродження, його основні
етапи, представники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Урок № 9. Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія»
як філософсько-художній синтез середньовічної
культури й утілення ідей раннього Відродження.
Особливості композиції поеми. Жанрова
своєрідність твору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок № 10. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Пекло»).
Концепція світу у творі . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Урок № 11. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Рай»).
Концепція людини у творі . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Урок № 12. Алегоричний зміст образів та епізодів
«Божественної комедії». Переклади Данте
українською. Роль Данте Аліґ’єрі в історії
європейської культури . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 13. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за
поемою Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» . . . . 66
Англія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок № 14. Ренесанс в Англії. Здобутки й представники . . . . . 67
Урок № 15. Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра.
Переклади В. Шекспіра українською . . . . . . . . . 73
Урок № 16. Філософські й моральні проблеми в трагедії
«Гамлет» В. Шекспіра. Провідні мотиви твору . . . . 78
Урок № 17. Художній простір трагедії В. Шекспіра «Гамлет»:
данське королівство як символ . . . . . . . . . . . . . 81
Урок № 18. РМ (письмово). Гамлет — вічний образ
світової літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Урок № 19. Багатогранність шекспірівських характерів
у трагедії «Гамлет». Відкритість твору в часі, його
рецепція та інтерпретації за наступних епох . . . . . 88
Урок № 20. Контрольна робота за темами «Вступ.
Оригінальна й перекладна література в сучасному
світі», «Золоті сторінки далеких епох» . . . . . . . . 91
Проза й поезія пізнього романтизму
й переходу до реалізму ХІХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок № 21. Шляхи розвитку романтизму в Європі та США.
Провідні течії романтизму. Популярні жанри
романтизму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Німеччина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок № 22. Специфіка переходу від романтизму до реалізму.
Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей
Гофман: віхи мистецького шляху . . . . . . . . . . 103
Урок № 23. Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес, на прізвисько
Циннобер». Гофман як представник гротескної
течії романтизму. Протиставлення філістерів
та ентузіастів як провідний конфлікт творчості
Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету
та проблематика твору . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Урок № 24. Сатирико-метафоричний зміст та композиція
повісті «Крихітка Цахес, на прізвисько
Циннобер». Гротескні образи. Викривальний зміст
твору та його символіка . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Урок № 25. РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара
та філістера Цахеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок № 26. Філософський сенс казки «Крихітка Цахес,
на прізвисько Циннобер». Значення творчості
Е. Т. А. Гофмана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Урок № 27. ПЧ. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець» . . . . . . . 126
Україна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Урок № 28. Микола Васильович Гоголь. Значення М. В. Гоголя
для розвитку світової культури. М. В. Гоголь
і Україна. М. В. Гоголь за кордоном . . . . . . . . . 130
Урок № 29. Творча історія поеми «Мертві душі» М. В. Гоголя.
Зв’язок композиції твору з поемою Данте Аліґ’єрі
«Божественна комедія». Жанрова своєрідність
твору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Урок № 30. Неоднозначність образу Чичикова
(поема М. В. Гоголя «Мертві душі») . . . . . . . . . 144
Урок № 31. Образи поміщиків у поемі М. В. Гоголя
«Мертві душі», засоби їхнього створення
(портрет, художня деталь, мова та ін.) . . . . . . . 149
Урок № 32. Образи чиновників губернського міста N.
Образ автора. Ліричні відступи в поемі
М. В. Гоголя «Мертві душі» . . . . . . . . . . . . . . 154
Урок № 33. ЛК. М. В. Гоголь «Сорочинський ярмарок» . . . . . 159
Урок № 34. Контрольна робота за темою «Проза пізнього
романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.» . . . . 163
Росія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Урок № 35. Поезія «чистого мистецтва». Федір Іванович
Тютчев — поет-філософ і тонкий лірик. Провідні
мотиви творчості митця . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Урок № 36. Ф. І. Тютчев «Іще горять в душі бажання…»,
«Silentium». Майстерність описів у поезії митця.
Засоби художньої виразності . . . . . . . . . . . . . 168
Урок № 37. Афанасій Афанасійович Фет «Шепіт, ніжний звук
зітхання…», «Я прийшов до тебе, мила…».
Своєрідність пейзажної та інтимної лірики
А. А. Фета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Урок № 38. Романтичні теми, мотиви, образи. Елементи
імпресіонізму в поезії А. А. Фета . . . . . . . . . . . 173
Урок № 39. ПЧ. Ф. М. Достоєвський «Хлопчик у Христа
на ялинці» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Урок № 40. ЛК. А. Міцкевич «Кримські сонети» . . . . . . . . . 180
США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Урок № 41. Розвиток романтизму в США, видатні
представники. Волт Вітмен «Листя трави».
Місце В. Вітмена в літературному процесі США.
Особливості світобачення митця . . . . . . . . . . . 184
Урок № 42. Тематика, проблематика, композиція збірки
«Листя трави». Образ ліричного героя. Символи.
Зв’язок збірки «Листя трави» з історією
та життям Америки. Традиції та художнє
новаторство В. Вітмена . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Урок № 43. Контрольна робота за темою «Поезія пізнього
романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.» . . . . 192
Роман ХІХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Франція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Урок № 44. Роман як жанр літератури, його формування
і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст.,
національна своєрідність. Творчий шлях Стендаля,
його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст.
Роман «Червоне і чорне»: історія написання . . . . . 195
Урок № 45. Поєднання соціально-політичного
та психологічного аспектів у романі Стендаля
«Червоне і чорне». Гостра критика режиму
Реставрації. Зображення соціального середовища
у творі. Сюжет твору . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Урок № 46. Конфлікт молодої людини й суспільства в романі
«Червоне і чорне» Стендаля. Образ Жульєна
Сореля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Урок № 47. Жіночі образи роману Стендаля
«Червоне і чорне» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок № 48. Символіка роману Стендаля «Червоне і чорне».
Психологізм творчості письменника в романі.
Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні
художньої моделі суспільства й людини . . . . . . . 211
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр. Нова програма»

Залишити відповідь