Конспекти уроків з громадянської освіти. Інтегрований курс. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма

Громадянська освіта. Інтегрований курс. 10 клас. ІІ семестр / Л. І. Валентій, О. П. Мокрогуз. — Харків : ВГ «Основа», 2018. — 104 с. — (Серія Мій конспект).

Пропонований посібник інтегрованого курсу «Громадянська освіта» для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблено у повній відповідності до програми 2017 року. Головну увагу автори видання приділили розроблянню методичного інструментарію, спрямованого на формування громадянської компетентності та розвиток критичного мислення учнів через організацію навчальних ситуацій, добір проблемних завдань, рольових і ділових ігор, аналіз документів і розробляння дослідницьких проектів. Також у посібнику вміщено матеріали для практичних занять та уроків узагальнення й тематичного оцінювання.Зміст українською мовою

Календарне планування курсу «Громадянська освіта» (ІІ семестр) 2
РОЗДІЛ V. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС -МЕДІА
Уроки 35–36. Комунікація, інформація, медіа 11
Уроки 37–38. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність 17
Урок 39. Маніпулятивний вплив медіа 23
Урок 40. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа 27
Уроки 41–42. Інтернет 31
Урок 43. Практичне заняття «Аналіз медіатексту» 35
Урок 44. Практичне заняття «Створюємо шкільні медіа» . . . . . .  37
Урок 45. Урок повторення та узагальнення за розділом V . . . . . .  39
Урок 46. Тематичне оцінювання за розділом V 41
РО ЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯ ГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
Урок 47. Соціальні цілі економіки 43
Урок 48. Сталий розвиток 47
Уроки 49–50. Ринкова економіка . . . . . .. . . . . . . .  51
Урок 51. Економіка домогосподарства . . . . . . . .  57
Урок 52. Підприємництво 61
Урок 53. Ринок праці . . . . . . . . . . .  65
Уроки 54–55. Лобіювання інтересів та корупція 69
Уроки 56–57. Практичне заняття «Створюємо бізнес-план власного підприємства» 73
Урок 58. Урок повторення та узагальнення за розділом VІ 77
Урок 59. Тематичне оцінювання за розділом VІ 79
РОЗДІЛ VII. Україна, ЄВРОПА , СВІТ
Уроки 60–61. Інтеграція та глобалізація 81
Урок 62. Міжнародні відносини та міжнародне право 85
Уроки 63–64. Україна — член європейського та світового співтовариства 89
Урок 65. Практичне заняття «Глобальні проблеми сучасності» 93
Урок 66. Урок повторення та узагальнення за розділом VІІ . . . . . .  97
Урок 67. Тематичне оцінювання за розділом VІІ 99
Урок 68. Підсумковий 101
Література 103

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з громадянської освіти. Інтегрований курс. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма»Залишити відповідь