Конспекти уроків з геометрії. 10 клас. Профільний рівень. II семестр. Нова програма

Конспекти уроків з геометрії. 10 клас. Профільний рівень. II семестр. Нова програма

Геометрія. 10 клас. Профільний рівень. II семестр / В. В. Карпік. — Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 120 c. — (Серія «Мій конспект»)

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають геометрію в 10 класі (профільний рівень) за оновленою навчальною програмою для учнів 10–11 класів (2017 рік).Зміст українською мовоюКалендарне планування вивчення геометрії в 10 класі. Профільний рівень. ІІ семестр. 5
Література . 6
Урок № 49. Теорема про три перпендикуляри . 7
Урок № 50. Теорема про три перпендикуляри . 9
Урок № 51. Теорема про три перпендикуляри . 11
Урок № 52. Розв’язування вправ . . 13
Урок № 53. Контрольна робота № 4 . . 15
Урок № 54. Перпендикулярність площин.
Ознака перпендикулярності площин 17
Урок № 55. Перпендикулярність площин.
Ознака перпендикулярності площин 19
Урок № 56. Зв’язок між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин 21
Урок № 57. Кут між прямою і площиною . . 23
Урок № 58. Кут між прямою і площиною . . 25
Урок № 59. Кут між площинами. Двогранні кути.
Лінійний кут двогранного кута . . 27
Урок № 60. Кут між площинами. Двогранні кути.
Лінійний кут двогранного кута . . 29
Урок № 61. Відстані від точки до площини, від точки до півплощини . . 31
Урок № 62. Відстані у просторі: від точки до прямої, відрізка, променя; від прямої
до паралельної їй площини, між паралельними площинами . 33
Урок № 63. Відстані у просторі: від точки до прямої, відрізка, променя; від прямої
до паралельної їй площини, між паралельними площинами . 35
Урок № 64. Відстань між мимобіжними прямими . . 37
Урок № 65. Відстань між мимобіжними прямими . . 39
Урок № 66. Ортогональне проекціювання 41
Урок № 67. Площа ортогональної проекції многокутника . 43
Урок № 68. Практичне застосування властивостей паралельності
та перпендикулярності прямих і площин . . 45
Урок № 69. Розв’язування вправ . . 47
Урок № 70. Контрольна робота № 5 . . 49
Урок № 71. Прямокутна декартова система координат у просторі, координатний
простір. Координати точки. Формула відстані між двома точками . 51
Урок № 72. Розв’язування вправ . . 53
Урок № 73. Координати середини відрізка.
Координати точки, яка ділить відрізок у заданому відношенні . 55
Урок № 74. Координати середини відрізка.
Координати точки, яка ділить відрізок у заданому відношенні . 57
Урок № 75. Поняття про координатний метод розв’язування задач . . 59
Урок № 76. Вектори у просторі. Координати вектора. Довжина вектора.
Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів . 61
Урок № 77. Розв’язування вправ . . 63
Урок № 78. Додавання і віднімання векторів.
Властивості додавання і віднімання векторів . . 65
Урок № 79. Додавання і віднімання векторів.
Властивості додавання і віднімання векторів . . 67
Урок № 80. Множення вектора на число.
Властивості множення вектора на число . . 69
Урок № 81. Множення вектора на число.
Властивості множення вектора на число . . 71
Урок № 82. Розв’язування вправ . . 73
Урок № 83. Контрольна робота № 6 . . 75
Урок № 84. Скалярний добуток векторів, його властивості. Кут між векторами . . 77
Урок № 85. Скалярний добуток векторів, його властивості. Кут між векторами . . 79
Урок № 86. Поняття про векторний метод розв’язування задач . . 81
Урок № 87. Найпростіші геометричні місця точок простору. Рівняння сфери . 83
Урок № 88. Розв’язування вправ . . 85
Урок № 89. Рівняння площини . 87
Урок № 90. Рівняння площини . 89
Урок № 91. Перетворення у просторі: симетрія відносно точки,
симетрія відносно площини . . 91
Урок № 92. Перетворення у просторі: симетрія відносно точки,
симетрія відносно площини . . 93
Урок № 93. Паралельне перенесення у просторі . . 95
Урок № 94. Паралельне перенесення у просторі . . 97
Урок № 95. Розв’язування вправ . . 99
Урок № 96. Контрольна робота № 7 . . 101
Урок № 97. Повторення. Аксіоми стереометрії й наслідки з них . 103
Урок № 98. Повторення. Паралельність прямих та площин у просторі . 105
Урок № 99. Повторення. Перпендикулярність прямих та площин у просторі . . 107
Урок № 100. Повторення. Координати та вектори у просторі . . 109
Урок № 101. Розв’язування вправ . . 111
Урок № 102. Підсумкова контрольна робота . .113
Урок № 103. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік . 115
Урок № 104. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік . 117
Урок № 105. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік . 119
Відповіді до контрольних робіт

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з геометрії. 10 клас. Профільний рівень. II семестр. Нова програма»

Додати коментар