Конспекти уроків з геометрії. 10 клас. Академічний рівень. Нова програма

Геометрія. 10 клас. Академічний рівень / О. О. Ста рова. — Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 149, [3] c. — (Серія «Мій конспект»)

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автори пропонують базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів, які викладають геометрію в 10 класі (академічний рівень). У посібнику враховані зміни до навчальних програм, чинні з 2016–2017 н. р. (розглянуті на Колегії МОН 8 вересня 2016 року).Зміст українською мовою

Урок № 1. Основні поняття стереометрії . . . . . . . 7
Урок № 2. Аксіоми стереометрії та наслідки з них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок № 3. Просторові геометричні фігури . . . . . . 11
Урок № 4. Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок № 5. Розміщення двох прямих у просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок № 6. Ознаки паралельності та мимобіжності прямих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок № 7. Властивості паралельних прямих . . . . 19
Урок № 8. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок № 9. Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 10. Взаємне розміщення прямої та площини у просторі. Ознака паралельності прямої та площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок № 11. Властивості прямої, паралельної площині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок № 12. Властивості прямої, паралельної площині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок № 13. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок № 14. Розміщення двох площин у просторі. Ознака паралельності площин . . . . . . . . . . 33
Урок № 15. Властивості паралельних площин . . 35
Урок № 16. Властивості паралельних площин . . 37
Урок № 17. Паралельне проектування та його властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок № 18. Зображення фігур у стереометрії . . . 41
Урок № 19. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок № 20. Контрольна робота № 2 . . . . . . . . . . . 45
Урок № 21. Кути між прямими у просторі . . . . . . 47
Урок № 22. Перпендикулярність прямих у просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок № 23. Перпендикулярність прямої та площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок № 24. Перпендикулярність прямої та площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок № 25. Перпендикуляр і похила . . . . . . . . . . 55
Урок № 26. Перпендикуляр і похила . . . . . . . . . . 57
Урок № 27. Теорема про три перпендикуляри . . . 59
Урок № 28. Теорема про три перпендикуляри . . . 61
Урок № 29. Кут між прямою і площиною . . . . . . . 63
Урок № 30. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок № 31. Кут між площинами . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок № 32. Перпендикулярність площин . . . . . . 69
Урок № 33. Перпендикулярність площин . . . . . . 71
Урок № 34. Перпендикулярність площин . . . . . . 73
Урок № 35. Відстані у просторі . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок № 36. Відстані у просторі . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок № 37. Відстані у просторі . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок № 38. Ортогональне проектування. Площа ортогональної проекції многокутника . . . . 81
Урок № 39. Розв’язування задач . . 83
Урок № 40. Контрольна робота № 3 . 85
Урок № 41. Прямокутна система координат
у просторі . 87
Урок № 42. Відстань між точками . 89
Урок № 43. Координати середини відрізка . 91
Урок № 44. Розв’язування задач . . 93
Урок № 45. Геометричні перетворення у просторі. Рух у просторі . . 95
Урок № 46. Симетрія у просторі . . 97
Урок № 47. Паралельне перенесення
у просторі . 99
Урок № 48. Розв’язування задач . . 101
Урок № 49. Вектори у просторі. Рівність
векторів . . 103
Урок № 50. Операції над векторами у просторі
та їхні властивості . . 105
Урок № 51. Колінеарність і компланарність
векторів . . 107
Урок № 52. Розкладання векторів за трьома некомпланарними векторами . . 109
Урок № 53. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами . . 111
Урок № 54. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами . . 113
Урок № 55. Розв’язування задач . . 115
Урок № 56. Контрольна робота № 4 . 117
Урок № 57. Повторення аксіом стереометрії та наслідків із них . 119
Урок № 58. Взаємне розміщення прямих у просторі (повторення) . . 121
Урок № 59. Взаємне розміщення прямої і площини. Паралельність прямої і площини
(повторення) . . 123
Урок № 60. Взаємне розміщення площин. Паралельність площин (повторення) . 125
Урок № 61. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої та площини (повторення) . . 127
Урок № 62. Кути у просторі (повторення) . 129
Урок № 63. Перпендикулярність площин
(повторення) . . 131
Урок № 64. Відстані у просторі (повторення) . . 133
Урок № 65. Розв’язування задач . . 135
Урок № 66. Прямокутна система координат
у просторі (повторення) . . 137
Урок № 67. Вектори у просторі (повторення) . . 139
Урок № 68. Розв’язування задач . . 141
Урок № 69. Підсумкова контрольна робота . . 143
Урок № 70. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік . . 145
Література . . 149Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з геометрії. 10 клас. Академічний рівень. Нова програма»

Залишити відповідь