Громадянська освіта

Пропонований посібник інтегрованого курсу «Громадянська освіта» для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблені в повній відповідності з програмою 2017 року. Головну увагу автори видання приділили розробці методичного інструментарію, спрямованого на формування громадянської компетентності та розвитку критичного мислення учнів через організацію навчальних ситуацій, підбір проблемних завдань, рольових і ділових ігор, аналіз документів і розробку дослідних проектів. Також в посібнику вміщено матеріали для практичних занять та уроків узагальнення та тематичного оцінювання.Змicт украiнською мовою

Календарне планування курсу «Громадянська освіта» (І семестр) . . . . . .. . . . 4
Урок 1. Вступ до курсу «Громадянська освіта» . . . . . . . . . . . . 15
РОЗДІЛ І. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ
Урок 2. Я — людина. Самоідентифікація . . . . . .. . . . . . . . . . . 17
Уроки 3–4. Соціалізація особистості . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 21
Урок 5. Розвиток особистості. Індивідуальність та автономія особистості . . . . . . 27
Урок 6. Практичне заняття «Визначаємо найнеобхідніші умови для самореалізації людини» . . 31
Урок 7. Урок повторення та узагальнення за розділом І . . . . . . . 35
Урок 8. Тематичне оцінювання за розділом І . . . . . . . . . . . . 37
РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
Урок 9. Людська гідність і права людини . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок 10. Рівноправність. Охорона і захист людської гідності . . . . . . . . . 43
Уроки 11–12. Еволюція прав людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 13. Людина і держава . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок 14. Поняття прав дитини. Захист прав дитини . . . . . . . . . . . . 53
Урок 15. Механізми захисту прав людини і прав дитини . . . . . . . . . . 57
Урок 16. Практичне заняття «Європейський суд з прав людини» . . . . . . 59
Урок 17. Урок повторення та узагальнення за розділом ІІ . . . . . . . 61
Урок 18. Тематичне оцінювання за розділом ІІ . . . . . . . . 63
РОЗДІЛ ІІІ. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Урок 19. Соціокультурна багатоманітність . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 20. Ефективна комунікація . . . . . . . . . . . 69
Урок 21. Стереотипи та упередження. Дискримінація . . . . . . . . . 71
Урок 22. Конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 23. Практичне заняття «Подолання стереотипів» . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 24. Урок повторення та узагальнення за розділом ІІІ . . . . . . . . 83
Урок 25. Тематичне оцінювання за розділом ІІІ . . . . . . . . . . . . . . 85
РОЗДІЛ IV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ
Урок 26. Демократична держава . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 27. Громадянське суспільство . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 28. Громада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 29. Громадянська участь у житті суспільства . . . . . . . . . . 99
Урок 30. Школа — простір демократії . . . . . . . . . . 101
Урок 31. Дитячі й молодіжні громадські об’єднання . . . . . . . . . . . . 105
Урок 32. Практичне заняття «Вибори до органів місцевого самоврядування» . . . . . 107
Урок 33. Урок повторення та узагальнення за розділом ІV . . . . . . . . . . 109
Урок 34. Тематичне оцінювання за розділом ІV . . . . . . . . . . . . . . 111
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Сторінка поурочних “Громадянська освіта. Інтегрований курс. 10 клас. І семестр”

Залишити відповідь