Алгебра та початки аналізу

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів загально-освітніх закладів, які викладають алгебру та початки аналізу в 10 класі (рівень стандарту) за оновленою навчальною програмою для учнів 10–11 класів (2017 рік).Змicт украiнською мовою

ВСТУП ………………….. 2
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 3
Урок № 1. Числові функції та їхні властивості .…………… 5
Урок № 2. Числові функції та їхні властивості ……………. 7
Урок № 3. Способи задання функцій …………… 9
Урок № 4. Парні та непарні функції ……………. 11
Урок № 5. Розв’язування задач ……………. 13
Урок № 6. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості …. 15
Урок № 7. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості …. 17
Урок № 8. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості … 19
Урок № 9. Степінь із раціональним показником та його властивості ……………. 21
Урок № 10. Степінь із раціональним показником та його властивості ……………. 23
Урок № 11. Степінь із раціональним показником та його властивості ……………. 25
Урок № 12. Степеневі функції, їхні властивості та графіки ……………. 27
Урок № 13. Степеневі функції, їхні властивості та графіки ……………. 29
Урок № 14. Розв’язування задач ……………. 31
Урок № 15. Контрольна робота № 1 ……………. 33
Урок № 16 (резервна година). Узагальнення теми «Функції, їхні властивості та графіки» … 35
Урок № 17. Радіанне вимірювання кутів ……………. 37
Урок № 18. Синус, косинус, тангенс кута. Тригонометричні функції числового аргумента … 39
Урок № 19. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента … 41
Урок № 20. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента … 43
Урок № 21. Формули зведення ……………. 45
Урок № 22. Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій …………… 47
Урок № 23. Властивості та графіки тригонометричних функцій …………… 49
Урок № 24. Розв’язування задач ……………. 51
Урок № 25 Контрольна робота № 2 ……………. 53
Урок № 26. Формули додавання для тригонометричних функцій ……………. 55
Урок № 27. Тригонометричні формули подвійного аргумента …………… 57
Урок № 28. Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток ….. 59
Урок № 29. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму ……………. 61
Урок № 30. Найпростіші тригонометричні рівняння ……………. 63
Урок № 31. Найпростіші тригонометричні рівняння ……………. 65
Урок № 32. Найпростіші тригонометричні рівняння ……………. 67
Урок № 33. Розв’язування задач ……………. 69
Урок № 34. Контрольна робота № 3 …………… 71
Урок № 35. Задачі, що приводять до поняття похідної ……………. 73
Урок № 36. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст ……………. 75
Урок № 37. Похідні деяких елементарних функцій (таблиця похідних). Правила диференціювання …. 77
Урок № 38. Диференціювання функцій ……………. 79
Урок № 39. Розв’язування задач ……………. 81
Урок № 40. Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції …. 83
Урок № 41. Екстремуми функції …………… 85
Урок № 42. Екстремуми функції …………… 87
Урок № 43. Застосування похідної до дослідження функцій …………… 89
Урок № 44. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків ….. 91
Урок № 45. Найбільше та найменше значення функції на проміжку .…………… 93
Урок № 46. Найбільше та найменше значення функції на проміжку ……………. 95
Урок № 47. Розв’язування задач ……………. 97
Урок № 48. Контрольна робота № 4 …………… 99
Урок № 49. Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій …… 101
Урок № 50. Повторення поняття кореня n-го степеня та його властивостей, степеневої функції, її властивостей і графіка ……………. 103
Урок № 51. Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних тригонометричних формул …………… 105
Урок № 52. Повторення поняття похідної функції. Огляд задач на застосування похідної …. 107
Урок № 53. Підсумкова контрольна робота .…………… 109
Урок № 54. Узагальнення навчального матеріалу, вивченого за рік ……………. 111Перейти до посібника “Алгебра та початки аналізу. 10 клас. Рівень стандарту”

Залишити відповідь