Формуємо комбінаторне мислення

Посібник містить більше ніж 100 задач із комбінаторики, диференційовані за рівнями складності (початковий, середній, достатній та високий). Кожне завдання збірника супроводжується ґрунтовним поясненням-розв’язанням. Для вдосконалення вмінь розв’язувати комбінаторні задачі наведено 60 задач для самостійної роботи.Змicт украiнською мовою:

Передмова ………………………………………………………… 4

Теоретичні відомості …………………………………………….. 5

Правило суми ………………………………………………. 5

Правило добутку (головний принцип комбінаторики) ……………………………… 5

Сполуки, види сполук та їх кількості ……………………………. 6

Формули для обчислення кількості сполук (без повторень) …………………….. 6

Задачі з розв’язаннями …………………………………… 7

Початковий рівень . ………………………………….. 7

Середній рівень ……………………………………….. 14

Достатній рівень ……………………………………… 19

Високий рівень ……………………………………….. 29

Задачі підвищеної складності …………………………… 44

Задачі для самостійного розв’язування ……………….. 56

Пеерйти до завантаження “Формуємо комбінаторне мислення”Залишити відповідь