Збірник завдань у тестовій формі

Пропонований збірник завдань призначений для перевірки знань учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл з алгебри та геометрії. Матеріал збірника може бути використаний під час проведення контрольних і самостійних робіт для тематичного та поточного оцінювання. Зміст завдань охоплює програмовий матеріал із математики, вивчення якого передбачено новим державним стандартом. Збірник складається з 8 тестів із алгебри та 6 тестів із геометрії, кожний у двох рівноцінних варіантах. Кожен тест складається з 12 тестових завдань різних форм.Змicт украiнською мовою:

Передмова ………………………………………………………… 5

Алгебра ……………………………………………………………. 8

Тема 1. Нерівності ……………………………………………… 8

Тест 1. Числові нерівності. Лінійні нерівності з однією змінною ………. 8

Тест 2. Лінійні нерівності. Об’єднання та переріз множин. Рівносильні нерівності. Системи нерівностей ……………………… 12

Тема 2. Квадратична функція ………………………………… 17

Тест 3. Властивості функцій …………………………….. 17

Тест 4. Перетворення графіків. Квадратична функція, її графік. Квадратна нерівність (метод інтервалів) ….. 23

Тест 5. Системи двох рівнянь із двома змінними …….. 30

Тема 3. Числові послідовності ………………………………… 36

Тест 6. Арифметична і геометрична прогресії ………… 36

Тема 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики …… 41

Тест 7. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики ………. 41

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу …………. 49

Тест 8. Підсумковий (річний) ……………………………. 49

Геометрія ………………………………………………………….. 56

Тема 1. Координати на площині ……………………………… 56

Тест 1. Метод координат на площині …………………… 56

Тема 2. Вектори на площині ………………………………….. 61

Тест 2. Вектори на площині ……………………………… 61

Тема 3. Розв’язування трикутників …………………………. 65

Тест 3. Теореми косинусів і синусів. Розв’язування трикутників ……….. 65

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга ……….. 70

Тест 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга ………… 70

Тема 5. Геометричні переміщення …………………………… 75

Тест 5. Геометричні переміщення ………………………. 75

Тема 6. Повторення й узагальнення навчального матеріалу ………. 83

Тест 6. Підсумковий тест …………………………………. 83

Відповіді ………………………………………………………….. 89

Алгебра …………………………………………………………… 89

Тест 1. Числові нерівності. Лінійні нерівності з однією змінною ……….. 89

Тест 2. Лінійні нерівності. Об’єднання та переріз множин. Рівносильні нерівності. Системи нерівностей ………………….. 89

Тест 3. Властивості функцій ……………………. 89

Тест 4. Перетворення графіків. Квадратична функція, її графік. Квадратна нерівність (метод інтервалів) ….. 90

Тест 5. Системи двох рівнянь із двома змінними …….. 90

Тест 6. Арифметична і геометрична прогресії ………… 90Тест 7. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики ………. 91

Тест 8. Підсумковий (річний) …………………………. 91

Геометрія ………………………………………………………… 91

Тест 1. Метод координат на площині …………………… 91

Тест 2. Вектори на площині ……………………………… 92

Тест 3. Теореми косинусів і синусів. Розв’язування трикутників ……….. 92

Тест 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга ………….. 92

Тест 5. Геометричні переміщення ………………………. 93

Тест 6. Підсумковий (річний) ……………………………. 93

Література ………………………………………………………… 94

Перейти до завантаження “Збірник завдань у тестовій формі. Алгебра і геометрія. 9 клас”

Залишити відповідь