Збірник завдань у тестовій формі. Алгебра і геометрія. 8 клас

Пропонований збірник завдань призначений для перевірки знань учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл з алгебри та геометрії. Зміст завдань охоплює програмовий матеріал із математики, вивчення якого передбачено новим державним стандартом. Збірник складається з 8 тестів із алгебри та 8 тестів із геометрії, кожний у двох рівноцінних варіантах. Кожен тест складається з 12 тестових завдань різних форм.Змicт украiнською мовою:

Передмова … 5

Алгебра ….. 8

Тема 1. Раціональні вирази …. 8

Тест 1. Раціональні дроби. Скорочення дробів.

Арифметичні дії над раціональними дробами … 8

Тест 2. Множення та ділення раціональних дробів.

Тотожні перетворення раціональних виразів . … 13

Тест 3. Раціональні рівняння. Рівносильні

рівняння ….. 20

Тест 4. Степінь із цілим показником. Стандартний

вигляд числа. Функція ykx= ….. 25

Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа ….. 30

Тест 5. Квадратні корені. Дійсні числа ….. 30

Тема 3. Квадратні рівняння ….. 35

Тест 6. Повні та неповні квадратні рівняння.

Теорема Вієта …. 35

Тест 7. Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь,

які зводяться до квадратних. Розв’язування

текстових задач ….. 39

Повторення та узагальнення

Підсумковий тест ….. 45

Геометрія …. 50

Тема 1. Чотирикутники …. 50

Тест 1. Чотирикутник, його елементи. Паралелограм, його види. Трапеція ….. 50

Тест 2. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника.

Середня лінія трапеції ….. 56

Тест 3. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути …. 63

Тема 2. Подібність трикутників ….. 69

Тест 4. Подібність трикутників ….. 69

Тема 3. Розв’язування прямокутних трикутників ….. 76

Тест 5. Тригонометричні залежності гострого кута

прямокутного трикутника. Теорема Піфагора.

Перпендикуляр, похила, проекція ….. 76

Тест 6. Розв’язування прямокутних трикутників … 81

Тема 4. Многокутники. Площі многокутників …… 86

Тест 7. Многокутники. Площі многокутників …… 86

Повторення та узагальнення ….. 93

Підсумковий тест ….. 93

Відповіді . …… 99

Алгебра … 99

Геометрія …. 102

Література … 106Перейти до завантаження “Збірник завдань у тестовій формі. Алгебра і геометрія. 8 клас”

Залишити відповідь