Елементи математичного аналізу для школярів

Посібник призначений для допомоги учням і вчителям класів з поглибленим вивченням математики, а також тим, хто бажає вдосконалити свої знання з початків аналізу. Для кожного розділу наведено теоретичний матеріал та складено систему вправ, які можуть бути використаними як для роботи в класі, так і для самостійної роботи вдома.Змicт украiнською мовою:

Передмова 4
Розділ 5. Похідна 5
§ 13. Похідна та її фізичний зміст 5
§ 14. Властивості диференційовних функцій 10
§ 15. Деякі застосування похідних 16
Вправи до розділу 5 23
Розділ 6. Застосування похідної до дослідження функцій 28
§ 16. Дослідження функцій на монотонність та екстремуми 28
§ 17. Дослідження графіків функцій на опуклість 37
§ 18. Дослідження функцій і побудова графіків 42
§ 19. Похідні й чисельні методи 53
Вправи до розділу 6 66
Розділ 7. Невизначений інтеграл. Диференціальні рівняння 74
§ 20. Невизначений інтеграл і його властивості 74
§ 21. Техніка інтегрування 77
§ 22. Диференціальні рівняння 85
Вправи до розділу 7 108
Розділ 8. Визначений інтеграл і його властивості 116
§ 23. Визначений інтеграл і його властивості 116
§ 24. Застосування визначеного інтеграла 132
Вправи до розділу 8 152
Литература 159

Перейти до завантаження “Елементи математичного аналізу для школярів. Частина 2”Залишити відповідь