Алгебра та початки аналізу

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які став­лять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів, які викладають алгебру і початки аналізу в 11 класі (академічний рівень). У посібнику враховані зміни до навчальних програм, чинні з 2016–2017 н. р. (розглянуті на Колегії МОН 8 вересня 2016 року).Змicт украiнською мовою:

Передмова .2

Календарне планування вивчення алгебри і початків аналізу в 11 класі 3

Урок № 49. Обчислення площ плоских фігур 5

Урок № 50. Обчислення площ плоских фігур 7

Урок № 51. Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач 9

Урок № 52. Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач 11

Урок № 53. Узагальнення знань із теми «Інтеграл та його застосування» .13

Урок № 54. Контрольна робота № 3 15

Урок № 55. Числові множини. Дроби та пропорції 17

Урок № 56. Формули скороченого множення 19

Урок № 57. Степені. Ірраціональні вирази 21

Урок № 58. Тригонометричні вирази .23

Урок № 59. Тригонометричні вирази .25

Урок № 60. Тригонометричні вирази .27

Урок № 61. Логарифмічні вирази .29

Урок № 62. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота .31

Урок № 63. Означення й основні властивості функції .33

Урок № 64. Лінійна функція .35

Урок № 65. Квадратична функція 37

Урок № 66. Степенева функція .39

Урок № 67. Тригонометричні та обернені тригонометричні функції 41

Урок № 68. Тригонометричні та обернені тригонометричні функції 43

Урок № 69. Тригонометричні та обернені тригонометричні функції 45

Урок № 70. Показникова і логарифмічна функції .47

Урок № 71. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень 49

Урок № 72. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота .51

Урок № 73. Цілі та дробові раціональні рівняння .53

Урок № 74. Ірраціональні рівняння .55

Урок № 75. Тригонометричні рівняння .57

Урок № 76. Тригонометричні рівняння .59

Урок № 77. Показникові та логарифмічні рівняння .61

Урок № 78. Найбільш поширені способи розв’язання рівнянь .63

Урок № 79. Основні способи розв’язання систем рівнянь .65

Урок № 80. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота .67

Урок № 81. Цілі та дробові раціональні нерівності .69

Урок № 82. Ірраціональні нерівності .71

Урок № 83. Показникові та логарифмічні нерівності .73

Урок № 84. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота .75

Урок № 85. Задачі на арифметичні співвідношення між об’єктами 77

Урок № 86. Задачі на відсотки 79

Урок № 87. Задачі на відсотки 81

Урок № 88. Задачі на подільність чисел .83

Урок № 89. Задачі на рух і роботу .85

Урок № 90. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота .87

Урок № 91. Числові послідовності. Арифметична прогресія .89

Урок № 92. Геометрична прогресія .91

Урок № 93. Похідна та її застосування .93

Урок № 94. Похідна та її застосування .95

Урок № 95. Інтеграл та його застосування .97

Урок № 96. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота .99

Урок № 97. Основні поняття комбінаторики .101

Урок № 98. Основні поняття теорії ймовірностей 103Урок № 99. Основні поняття математичної статистики 105

Урок № 100. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота .107

Урок № 101. Підсумкова контрольна робота .109

Урок № 102. Узагальнення шкільного курсу алгебри .111

Урок № 103 (резервна година). Розв’язування структурованих задач 113

Урок № 104 (резервна година). Розв’язування задач на встановлення відповідностей 115

Урок № 105 (резервна година). Виконання тренувальних тестів .117

Відповіді .119

Література 120

Перейти до завантаження “Алгебра та початки аналізу. 11 клас. Академічний рівень. ІІ семестр”

Залишити відповідь