Алгебра та початки аналізу

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які став­лять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів, які викладають алгебру і початки аналізу в 11 класі (академічний рівень). У посібнику враховані зміни до навчальних програм, чинні з 2016–2017 н. р. (розглянуті на Колегії МОН 8 вересня 2016 року).Змicт украiнською мовою:

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Календарне планування вивчення алгебри і початків аналізу в 11 класі . . . . .. 5

Урок № 1. Степінь із дійсним показником . . . . . . 7

Урок № 2. Властивості та графік показникової функції .. . 9

Урок № 3. Властивості та графік показникової функції . . . . . .. 11

Урок № 4. Показникові рівняння . . . . . . . . . . . . . 13

Урок № 5. Показникові рівняння . . . . . . . . . . . . . 15

Урок № 6. Показникові рівняння . . . . . . . . . . . . . 17

Урок № 7. Показникові нерівності . . . . . . . . . . . . 19

Урок № 8. Показникові нерівності . . . . . . . . . . . . 21

Урок № 9. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . 23

Урок № 10. Логарифми та їхні властивості . . . . . 25

Урок № 11. Логарифми та їхні властивості . . . . . 27

Урок № 12. Логарифми та їхні властивості . . . . . 29

Урок № 13. Властивості та графік логарифмічної функції . . .. . 31

Урок № 14. Логарифмічні рівняння . . . . . . . . . . . 33

Урок № 15. Логарифмічні рівняння . . . . . . . . . . . 35

Урок № 16. Логарифмічні рівняння . . . . . . . . . . . 37

Урок № 17. Логарифмічні нерівності . . . . . . . . . . 39

Урок № 18. Логарифмічні нерівності . . . . . . . . . . 41

Урок № 19. Дослідження показникової і логарифмічної функцій

методами математичного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Урок № 20. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 45

Урок № 21. Узагальнення знань із теми «Показникова та логарифмічна функції» . . . 47

Урок № 22. Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . 49

Урок № 23. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку . . . 51

Урок № 24. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку . . . 53

Урок № 25. Перестановки, розміщення, комбінації . . . . .. 55

Урок № 26. Випадкова подія. Відносна частота події . . . . . . . . .. . 57

Урок № 27. Ймовірність події . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Урок № 28. Ймовірність події . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Урок № 29. Використання комбінаторних схем для обчислення ймовірності . . . . 63

Урок № 30. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 65

Урок № 31. Поняття про статистику. Вибіркові характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Урок № 32. Графічне подання інформації про вибірку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Урок № 33. Узагальнення знань із теми «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики» . . . . . . . . . . . . 71

Урок № 34. Контрольна робота № 2 . . . . . . . . . . . 73

Урок № 35. Означення первісної . . . . . . . . . . . . . . 75

Урок № 36. Основна властивість первісної. Таблиця первісних . . . . .. 77

Урок № 37. Правила знаходження первісних . . . 79

Урок № 38. Знаходження первісних, що задовольняють задані початкові умови .. . .. 81

Урок № 39. Розв’язування задач на знаходження первісних . . . . . . .. . 83

Урок № 40. Розв’язування задач на знаходження первісних . . .. . 85

Урок № 41. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла.Формула Ньютона–Лейбніца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Урок № 42. Визначений інтеграл. Формула Ньютона–Лейбніца . . .. . . . 89

Урок № 43. Визначений інтеграл. Формула Ньютона–Лейбніца. 91

Урок № 44. Розв’язування задач на обчислення інтегралів . . .. . . 93

Урок № 45. Розв’язування задач на обчислення інтегралів . . . .. . 95

Урок № 46. Розв’язування задач на обчислення інтегралів . . . 97

Урок № 47. Обчислення площ криволінійних трапецій . . . .. 99

Урок № 48. Обчислення площ криволінійних трапецій . . . . .. . 101

Відповіді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Перейти до завантаження “Алгебра та початки аналізу. 11 клас. Академічний рівень. І семестр”

Залишити відповідь