Алгебра та початки аналізу

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автори пропонують базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів, які викладають алгебру і початки аналізу в 10 класі (академічний рівень). У посібнику враховані зміни до навчальних програм, чинні з 2016–2017 н. р. (розглянуті на Колегії МОН 8 вересня 2016 року).Змicт украiнською мовою:

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Урок № 1. Числові функції. Способи задання числових функцій . . . . .. . . . .7

Урок № 2. Властивості числових функцій . . . . . . . . . . . .9

Урок № 3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Урок № 4. Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки . . . . . .. .13

Урок № 5. Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів . . .. . . .15

Урок № 6. Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Урок № 7. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості . . . . .. . . .19

Урок № 8. Перетворення коренів. Дії над коренями . . . .21

Урок № 9. Функція yxn= та її графік . . . . . . . . . . . . . .23

Урок № 10. Ірраціональні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Урок № 11. Ірраціональні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Урок № 12. Степінь із раціональним показником та його властивості . . . . . .. . .29

Урок № 13. Степінь із раціональним показником та його властивості . . . . . .. . . . . .31

Урок № 14. Степенева функція, її властивості та графік . . . . . . . . .. . . .33

Урок № 15. Степенева функція, її властивості та графік . . . . . . . . . . .. . . .35

Урок № 16. Контрольна робота № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Урок № 17. Радіанне вимірювання кутів . . . . . . . . . . . . .39

Урок № 18. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргумента . . . . . . .41

Урок № 19. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента . . . .. . . . . .43

Урок № 20. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Урок № 21. Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Урок № 22. Властивості та графіки тригонометричних функцій . . . .. .49

Урок № 23. Властивості та графіки тригонометричних функцій . ..51

Урок № 24. Властивості та графіки тригонометричних функцій. Гармонічні коливання . ..53

Урок № 25. Тригонометричні формули додавання . . . . .55

Урок № 26. Тригонометричні формули подвійного аргумента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Урок № 27. Формули зведення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Урок № 28. Формули перетворення суми й різниці тригонометричних функцій на добуток . . . . . . . .61

Урок № 29. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму . . . . . . . . . . .63

Урок № 30. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Урок № 31. Контрольна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Урок № 32. Розв’язування задач. Узагальнення матеріалу, вивченого в І семестрі . .. . . . . . . . .69

Урок № 33. Обернені тригонометричні функції . . . . . . . .71

Урок № 34. Найпростіші тригонометричні рівняння . . .73

Урок № 35. Найпростіші тригонометричні рівняння . . .75

Урок № 36. Найпростіші тригонометричні рівняння . . .77

Урок № 37. Основні способи розв’язання тригонометричних рівнянь . . .. . . . . . .79

Урок № 38. Основні способи розв’язання тригонометричних рівнянь .. . . . . . . . .81

Урок № 39. Розв’язування тригонометричних рівнянь . . . . . . .. . . . .83

Урок № 40. Контрольна робота № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Урок № 41. Задачі, що приводять до поняття похідної . . . . . . .. . . .87

Урок № 42. Поняття похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної . .. . . .89

Урок № 43. Таблиця похідних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Урок № 44. Правила обчислення похідних . . . . . . . . . . .93

Урок № 45. Правила обчислення похідних . . . . . . . . . . .95

Урок № 46. Похідна складеної функції . . . . . . . . . . . . . .97

Урок № 47. Похідна складеної функції . . . . . . . . . . . . . .99

Урок № 48. Рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Урок № 49. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Урок № 50. Контрольна робота № 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Урок № 51. Ознаки зростання і спадання функції . . . . . .107

Урок № 52. Ознаки зростання і спадання функції . . . . . .109Урок № 53. Точки екстремуму функції . . . . . . . . . . . . . .111

Урок № 54. Точки екстремуму функції . . . . . . . . . . . . . .113

Урок № 55. Застосування похідної до дослідження функцій.115

Урок № 56. Застосування похідної до дослідження та побудови графіків функцій . ..117

Урок № 57. Застосування похідної до дослідження та побудови графіків функцій . ..119

Урок № 58. Найбільше та найменше значення функції на відрізку. . .121

Урок № 59. Знаходження найбільших і найменших значень реальних величин .. . . . . . . .123

Урок № 60. Знаходження найбільших і найменших значень реальних величин . .. . . . . . .125

Урок № 61. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Урок № 62. Контрольна робота № 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .129

Урок № 63. Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій . ..131

Урок № 64. Повторення поняття рівносильності рівнянь та нерівностей . . .. . . . . .133

Урок № 65. Повторення поняття арифметичного кореня n-го степеня та його властивостей, степеневої функції, її властивостей та графіка . . . . . . . . . . . .135

Урок № 66. Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних способів розв’язання тригонометричних рівнянь . . . . . . . .137

Урок № 67. Повторення означення похідної функції, правила знаходження і таблиці похідних . . . . . . .139

Урок № 68. Розв’язування задач на застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків, знаходження найбільшого і найменшого значення функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Урок № 69. Підсумкова контрольна робота . . . . . . . . . . .143

Урок № 70. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік . . .145

Відповіді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

Перейти до завантаження “Алгебра та початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень”

Залишити відповідь