Тлумачний словник основних термінів інформаційної культури

Тлумачний словник уміщує понад 120 термінів понятійного апарату інформаційної культури педагогічних працівників освіти. Словник дає змогу якнайповніше уявити значення термінів, ужитих дослідниками в першій чверті ХХІ століття. Видання адресоване науковцям, педагогам, аспірантам, магістрантам, студентам і широкому колу осіб, зацікавлених розвитком власної інформаційної культури.Змicт украiнською мовою:

ПЕРЕДМОВА ……………………. 10

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ …………… 12

3G ……………………………………… 12

ABSTRACT WINDOW TOOLKIT ………………………… 14

ADOBE ACROBAT ………………………… 14

АCCOUNT ……………………………………… 14

AUTOCAD ……………………………………… 15

BIOS ……………………………………………… 15

CONTENT SCRAPING ………………………… 16

DEEP WEB CONTENT ………………………… 16

GEANT …………………………………………………… 16

GOOGLE DOCS ……………………………………… 17

GRID COMPUTING ………………………… 18

HOST ……………………………………… 18

JCR ……………………………………… 19

МAINFRAME ………………………… 19

MODULAR OBJECTORIENTED DYNAMIC LEARNING ENVIRONMENT …………… 20

RAID ……………………………………… 21

SCIVERSE SCOPUS ………………………… 21

SUPERCOMPUTER ………………………… 22

VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE ……………… 23

WALLET PC ……………………………………… 24

WEB 2.0 ……………………………………… 25

WEB 3.0 ……………………………………… 25

WEB 4.0 ……………………………………… 25

WEB OF SCIENCE ………………………… 26

WHOIS ……………………………………… 26

WORKSHOP ……………………………………… 27

WORLDWIDEWEB CONSORTIUM ………………………… 27

АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ………………………… 28

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ………………………… 29

АВТОМАТИЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ СИСТЕМИ ………………………… 29

АВТОФОРМАТИЗАЦІЯ ………………………… 30

АГЕНТСТВО МЕДІА ……………………………………… 30

АДАПТЕР ……………………………………… 30

АДМІНІСТРАТОР БАЗИ ДАНИХ ………………………… 30

АКАДЕМІЧНА АНАЛІТИКА ………………………… 30

АЛГОРИТМ ……………………………………… 31

АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ………………………… 31

АНІМАЦІЯ ……………………………………… 31

АНКЕТА ……………………………………… 32

АПАРАТНІ ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІА …………… 32

АРХІВАЦІЯ ………………………… 32

АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА ………………………… 32

АСОЦІАЦІЯ «УРАН» ……………………………………… 33

АУДІОАДАПТЕР ……………………………………… 33

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР ………………………… 33

АУТСОРСИНГ ІТ ………………………… 33

БАЙТ ……………………………………… 33

БАЗА ДАНИХ ………………………… 34

БАЗА ЗНАНЬ ………………………… 34

БАНК ДАНИХ ………………………… 35

БАНК ЗНАНЬ ………………………… 35

БЕЗПЕКА ДАНИХ ………………………… 36

БЕНЧМАРК ……………………………………… 36

БІТ ……………………………………… 36

БЛОГОСФЕРА ………………………… 37

БРАНДМАУЕР ………………………… 38

БРАУЗЕР ……………………………………… 38

БУКЛЕТ ……………………………………… 39

ВЕБ-КАМЕРА ……………………………… 39

ВЕБ-КВЕСТ ……………………………………… 39

ВЕБ-ПОРТАЛ ………………………… 40

ВЕБ-САЙТ ………………………… 41

ВЕБ-СТОРІНКА ………………………… 42

ВІДКРИТА ОСВІТА ………………………… 42

ВІДКРИТЕ КОМП’ЮТЕРНО – ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ……………… 43

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ………………………… 43

ВІЗУАЛЬНІ ЕФЕКТИ ………………………… 44

ВІРТУАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ ………………………… 44

ВІРТУАЛЬНІ ОСВІТНІ СПІЛЬНОТИ ………………………… 45

ВІРТУАЛЬНИЙ ………………………… 45

ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ ………………………… 46

ВОКОДЕР ……………………………………… 47

ГІПЕРСЕРЕДОВИЩЕ ………………………… 48

ГІПЕРТЕКСТ ………………………… 49

ГРАФІЧНИЙ ПЛАНШЕТ ………………………… 49

ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР ………………………… 49

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ………………………… 50

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ………………………… 51

ДИСК ………………………… 52

ДИСКОВОД ………………………… 52

ДИСПЛЕЙ ………………………… 53

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ………………………… 53

ДІГІТАЙЗЕР/ДІДЖИТАЙЗЕР ………………………… 53

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД ………………………… 53

ДОМЕННЕ ІМ’Я ………………………… 53

ДРАЙВЕР ………………………… 54

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ………………………… 54

Е-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ………………………… 54

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ………………………… 55

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ………………………… 55

ЕЛЕКТРОННІ ТЕСТОВІ ПРОГРАМИ ………………………… 55

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ………………………… 55

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ ………………………… 56

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ …………… 56

ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНО-ЦІЛЬОВА ОСНОВА ПРАЦІ …………… 57

ЗАКРИТЕ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ …………… 57

ЗОВНІШНЯ ПАМ’ЯТЬ ………………………… 57

ІНДЕКС ЦИТУВАННЯ ………………………… 58

ІКТ-ГРАМОТНІСТЬ УЧНЯ ………………………… 58

ІМПАКТ-ФАКТОР ………………………… 58

ІНДУСТРІЯ МЕДІА ………………………… 59

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ …………… 59

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ………………………… 60

ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ………………………… 60

ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ ………………………… 60

ІНТЕРНЕТ ………………………… 60

ІНТЕРНЕТ-КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ………………………… 62

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПОШУКУ ТЕКСТОВОГО ПЛАГІАТУ ………………………… 62

ІНТРАМЕРЕЖА ………………………… 63

ІНФОРМАЦІЙНА АРХІТЕКТУРА ………………………… 64

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ………………………… 65

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ………………………… 66

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА …………… 66

ІНФОРМАТИКА ………………………… 66

ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ………………………… 67

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ………………………… 67

ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ………………………… 68

ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ………………………… 69

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ………………………… 69

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ………………………… 69

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ………………………… 70

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА …………… 70

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ …………… 70

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА …………… 71

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА УЧНЯ …………… 71

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА …………… 71

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ………………………… 72

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ………………………… 72

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ………………………… 73

ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА ………………………… 73ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ………………………… 73

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ. ………………………… 73

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ……………74

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ …………… 74

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ …………… 74

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ …………… 75

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА ………………………… 75

ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ………………………… 75

ІНФОРМАЦІЯ ………………………… 76

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ………………………… 77

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ ………………………… 78

ІНФОРМАЦІЙНА ПОТРЕБА …………… 78

ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР ……………78

КВЕСТ ……………79

КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ …………… 79

КІБЕРНЕТИКА ………………………… 79

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТІВ …………….. 80

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ …………… 80

КОМПАКТ-ДИСК ……………. 81

КОМПОНЕНТИ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ …………… 81

КОМП’ЮТЕР ……………82

КОМП’ЮТЕРНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ……………82

КОМП’ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ ………………………… 83

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА-ОРГАНАЙЗЕР ………………………… 83

КОМП’ЮТЕРНА Й ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ………………………… 83

КОМУНІКАНТ ………………………… 83

КОНТЕНТ …………… 84

КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ……………. 84

КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР ……………………. 85

КУЛЬТУРА ……………. 85

ЛЕПТОП …………… 86

МЕДІА …………………….. 86

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ …………… 86

МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ …………… 87

МЕДІАПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ …………… 88

МЕТОДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ……………. 88

МЕТОДОЛОГІЯ GARTNER СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ ……………. 89

МИША ……………. 89

МОДЕЛІ «ХМАРНИХ» СЕРЕДОВИЩ …………… 90

МОДЕМ ……………. 90

МОНІТОР …………… 91

МУЛЬТИМЕДІА ………………………… 92

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ………… 92

МУЛЬТИМЕДІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ …………… 93

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ …………….. 93

НАВИЧКИ ІКТ ………………………… 93

НАВЧАЛЬНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА …………… 93

НАВЧАННЯ МАШИН…………… 93

НАКОПИЧУВАЧ НА ЖОРСТКИХ МАГНІТНИХ ДИСКАХ …………… 94

НАУКОВО-ЗМІСТОВНА ЕКСПЕРТИЗА ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ……….. 95

НАУКОВО-ОСВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ……………. 95

НЕТБУК ……………. 96

НОУТБУК …………… 96

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА «ХМАРА» …………… 97

ОСВІТНІЙ СЕРВІС ……………. 98

ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ……………98

ОПЕРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ …………… 98

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА …………… 98

ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ …………… 99

ПАЛМТОП …………….. 99

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП’ЮТЕР ………………………… 100

ПЛАНШЕТ ……………. 100

ПЛАНШЕТНИК ………………………… 101

ПОДКАСТ …………….. 101

ПОКОЛІННЯ КОМП’ЮТЕРІВ ………………………… 102

ПОРТАЛ …………… 102

ПОРТИ ПРИСТРОЇВ …………… 102

ПОСЛУГИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАВНИЦТВ ………………………… 103

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІА …………… 103

РЕЙТИНГ ………………. 104

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА …………… 104

РІВНІ АРХІТЕКТУРИ «ХМАРНОГО» ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ………… 104

РІВНІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ …………… 104

САЙТ ………………… 106

СЕНСОРНИЙ ЕКРАН, АБО ТАЧСКРІН …………………………106

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ……. 106

СУБНОУТБУК ………………………… 106

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ……………107

ТЕХНОЛОГIЯ МУЛЬТИМЕДIА …………………… 108

ТРАНЗАКЦІЙНА СИСТЕМА …………….. 108

УЛЬТРАСТРУКТУРНИЙ ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР …………… 108

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ………………………… 109

УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС … 110

ФЛЕШ-ПАМ’ЯТЬ ……………. 110

«ХМАРНЕ» СХОВИЩЕ ДАНИХ ……………. 110

«ХМАРА» …………….. 110

«XМАРНІ» СЕРВІСИ …………… 111

«ХМАРНІ» ОБЧИСЛЕННЯ ………………………… 111

«ХМАРО»-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ………………………… 112

ХОСТ-БАСТІОН ………………………… 112

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ …………… 112

ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ………………………. 112

ДОДАТОК…………….. 114

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………… 119

Перейти до завантаження “Тлумачний словник основних термінів інформаційної культури”

Залишити відповідь