Тести з англійської граматики для початкової школи. Частина І

Посібник пропонує тестові завдання для перевірки сформованості лінгвістичної компетенції учнів початкової школи. Завдання можуть використовуватися для експресс- або поточного контролю.Змicт украiнською мовою:

ПЕРЕДМОВА …………… 5

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ (І семестр) .…………… 7

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ В ДОВКІЛЛІ …………… 8

Урок 1. Вступ. Зв’язок екології з природничими науками. Довкілля: природне, техногенне, соціальне …………… 8

Урок 2. Життя екосистеми. Взаємозв’язки між екосистемами. Практична робота. Визначення типу екосистеми та зв’язків у ній (на прикладі екосистеми водойми, парку, лісу) …… 12

Урок 3. Здоров’я — показник гармонії між організмом і середовищем його існування. Міні-проект «Здоров’я людини — в її руках», або «Життя лісу (парку, річки) восени» ……. 21

Урок 4. Технічний прогрес і стан довкілля …………….. 30

Урок 5. Е кологічні катастрофи. Чим загрожують нафтові плями на водоймах? …. 35

ПОВІТРЯ ………………………………………. 41

Урок 6. Атмосфера. Основні функції атмосфери …………………………. 41

Урок 7. Погода. Ознаки погоди восени, взимку, навесні, улітку …………… 45

Урок 8. Основні джерела забруднення повітря. Екологічні наслідки використання побутової хімії. Практична робота. Правила використання побутової хімії вдома ………………………… 47

Урок 9. Електромагнітні випромінювання. Вплив електромагнітних випромінювань на людину. Шкідливість мобільного телефону. Лабораторна робота. Електромагнітні хвилі та їхня властивість проникати крізь предмети ……………………………… 52

ВОДА ………………………………………. 58

Урок 10. Вода в природі: у повітрі, на поверхні Землі, під землею, в живих організмах; солона і прісна вода. Лабораторна робота. Дослідження наявності води в рослинах ………. 58

Урок 11. Вода в житті людини: питна і промислова. Якість води. Ощадливе використання води …………………………. 63

Урок 12. Вода в традиціях українців. «Жива» і «мертва» вода. Міні-проект «Цілющі сили води у віруваннях українців», або «Українські народні казки про живу і мертву воду» ……………. 67

ҐРУНТ ………………………………………. 74

Урок 13. ґрунт як основний природний ресурс сільського господарства. Родючість ґрунтів …………..74

Урок 14. Добрива. Природні й штучні добрива. Вплив штучних добрив на якість сільськогосподарської продукції ……………75

Урок 15. Заходи боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, їхній вплив на ґрунт. Практична робота. Створення схеми колообігу речовин між рослиною і ґрунтом …………… 76

Урок 16. Джерела забруднення ґрунтів. Охорона ґрунтів …………………………. 77

ДРУКОВАНІ ОСНОВИ ДО УРОКІВ …………………………. 80

ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА ………………………… 109

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ……………. 112Перейти до завантаження “Тести з англійської граматики для початкової школи. Частина І”

Залишити відповідь