Роль мультимедійних засобів у формуванні інформаційної компетентності

Робота присвячена одній з найактуальніших проблем методики сучасного навчання — запровадженню і ролі мультимедійних засобів навчання у формуванні інформаційної компетентності учнів.Змicт украiнською мовою:

Вступ…………………………………………. 4

1.1. Ергономічні та дидактичні вимоги до створення мультимедійної презентації……14

1.2. Дидактичні можливості мультимедійної презентації як електронного засобу навчання………………………26

1.3. Методика використання мультимедійної презентації залежно від типу уроку та програмових вимог до рівня навчальних досягнень учнів………………43

Література ………………………………………………..93

Перейти до завантаження “Роль мультимедійних засобів у формуванні інформаційної компетентності”Залишити відповідь