Розробки уроків для 8 класу

Запропонований збірник надає методичні розробки уроків, практичних та контрольних робіт для 8 класу, які відповідають новій програмі. Посібник містить досвід роботи міського методичного об’єднання вчителів хімії м. Миколаїв. Посібник призначений для використання вчителями хімії, які викладають хімію у 8 класі шкіл, гімназій та ліцеїв.Змicт украiнською мовою:

Орієнтовне календарно-тематичне планування. Хімія. 8 клас …………….. 5

Урок № 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (вода, кисень). Реакції розкладу, сполучення …………….. 11

Т. М. Кузнецова, учитель вищої категорії ЗОШ № 53

Урок № 2. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині …………………………….15

Т. Н. Кузнецова, учитель вищої категорії ЗОШ № 53

Урок № 3. Масова частка розчиненої речовини ……………………… 18

Т. М. Кузнецова, учитель вищої категорії ЗОШ № 53

Урок № 4. Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів ………………. 21

В. В. Павленко, учитель вищої категорії ЗОШ № 28

Урок № 5. Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени ………………26

В. В. Павленко, вчитель вищої категорії ЗОШ № 28

Урок № 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва …………….. 32

В. В. Павленко, учитель вищої категорії ЗОШ № 28

Урок № 7. Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число……………… 39

О. Я. Олабіна, учитель вищої категорії ЗОШ № 24

Урок № 8. Ізотопи. Нуклід. Сучасне формулювання періодичного закону …………….. 45

О. Я. Олабіна, учитель вищої категорії ЗОШ № 24

Урок № 9. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1–20 ………… 58

О. Я. Олабіна, учитель вищої категорії ЗОШ № 24

Урок № 10. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні й підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1–20 ……………..65

О. Г. Фартукова, учитель вищої категорії, учитель-методист НООШ № 19

Урок № 11. Електронні й графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1–20…70

О. Г. Фартукова, учитель вищої категорії, учитель-методист НООШ № 19

Урок № 12. Поняття про радіус атома …………….. 76

О. Г. Фартукова, учитель вищої категорії, учитель-методист НООШ № 19

Урок № 13. Періодичний закон й Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва…84

М. І. Тарасюк, учитель вищої категорії, старший учитель Миколаївської ЗОШ № 39 ім. Ю. І. Макарова

Урок № 14. Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома………………. 91

М. І. Тарасюк, учитель вищої категорії, старший учитель Миколаївської ЗОШ № 39 ім. Ю. І. Макарова

Урок № 17. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів …………… 94

Л. І. Кривошеєва, учитель вищої категорії ЗОШ № 48

Урок № 18. Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул …………….. 99Л. І. Кривошеєва, учитель вищої категорії ЗОШ № 48

Урок № 19. Йони. Йонний зв’язок, його утворення……………………105

Л. І. Кривошеєва, учитель вищої категорії ЗОШ № 48

Урок № 20. Ступінь окиснення …………………………….109

Л. Г. Дєно, учитель вищої категорії, старший учитель, ЗОШ № 15

Перейти до завантаження “Розробки уроків з хімії для 8 класу. Нова програма”

Залишити відповідь