Портретотворення в українській літературі. Частина ІІ

У книзі подано мікроаналіз портретотворення в українській прозі періоду ХІХ — поч. ХХІ століть як одного з важливих композиційних елементів художнього твору. Особливу увагу автор звертає на багатофункціональність і розмаїття типів та форм портретування для з’ясування своєрідності ідейно-естетичних засад та індивідуального стилю митця. Видання допоможе читачеві (вчителеві, студенту, учневі) заглибитися в таїну творів красного письменства. Для учителів української мови і літератури, студентів філологічних факультетів.Змicт украiнською мовою:

ХІ. Враженнєвий портрет. Внутрішній портрет-медитація ………………. 4

ХІІ. Больові регістри в портретах на трагедійному тлі ………………….. 18

ХІІІ. Реально-фантастичний портрет: зовнішній і внутрішній ………….. 43

ХІV. Анімалістично-ремінісцентний портрет …………………………….. 55

XV. Історичні реалії в портретних малюнках прозаїків поч . XXI століття …….. 73

Післямова ……………………………. 107

Література ……………………………. 108

Перейти до завантаження “Портретотворення в українській літературі. Частина ІІ”Залишити відповідь