Портретотворення в українській літературі

У книзі подано мікроаналіз портретотворення в українській прозі періоду ХІХ — поч. ХХІ століть як одного з важливих композиційних елементів художнього твору. Особливу увагу автор звертає на багатофункціональність і розмаїття типів та форм портретування для з’ясування своєрідності ідейно-естетичних засад та індивідуального стилю митця. Видання допоможе читачеві (вчителеві, студенту, учневі) заглибитися в таїну творів красного письменства. Для учителів української мови і літератури, студентів філологічних факультетів.Змicт украiнською мовою:

Вступ……………………………….4

І. Фольклорні портретні канони з елементами авторського коментування та ознаками психологічної мотивації…………………11

ІІ. Портрет через читачеву рецепцію підтекстової художньої деталі………………………13

ІІІ. Профільно-силуетний портрет оповідача з імпресіоністичними прийомами мозаїки зорових образів……18

ІV. Імпресіоністичний портрет………………………….23

V. Сатиричний політичний портрет…………………….39

VІ. Психологічний портрет………………………………48

VII.Скульптурний портрет……………………………….57

VIII.Портрет у назві твору як «камертон» його головної ідеї. Уявний портрет………………..92

ІХ. Портрет-алюзія ………………………………………97

Х. Портрет-барельєф…………………………………….102

Література………………………………………………..108

Перейти до завантаження “Портретотворення в українській літературі. Частина І”Залишити відповідь