Основи екології. Матеріали до уроків курсу за вибором. 3-й клас. II семестр

У посібнику запропоновано дидактичний матеріал до уроків з курсу за вибором «Основи екології» у 3-му класі (ІІ семестр) за програмою Н. Пархоменко, Н. Стецюк, Т. Цесаренко, І. Білогубка. Матеріали можуть використати на уроках природознавства, курсу «Основи здоров’я», літературного читання та математики вчителі початкових класів, а також вихователі груп продовженого дня.Змicт украiнською мовою:

ПЕРЕДМОВА ……………………………………. 5

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ (ІІ семестр) ………………… 6

ҐРУНТ (продовження) …………………………………… 8

Урок 17. Ерозія ґрунту та її причини. Лабораторна робота. Досліджуємо ерозію ґрунту …………………………………… 8

Урок 18. Що загрожує ґрунту? …………………………………… 10

ЕНЕРГІЯ ………………………………………………………. 11

Урок 19. Енергія як властивість тіл діяти. Енергія живих організмів, способи її підтримання …………………………………… 11

Урок 20. Сонце — першоджерело всіх видів енергії ………………… 14

Урок 21. Здоровий спосіб життя людини — основний фактор підтримання її енергійності й активності в житті …………………………………… 19

Урок 22. Енергія, що людина використовує в побуті. Перетворення енергії. Лабораторна робота. Просте електричне коло. Перетворення електричної енергії на світлову і теплову …………………………………… 23

Урок 23. Раціональне використання електроенергії в побуті. Міні-проект «Коли побутова техніка вдячна господареві», або на вибір («Правила заощадження енергії на кухні» «Секрети домогосподині під час користування електроприладами») ………… 30

РІЗНОМАНІТТЯ ЖИВОЇ ПРИРОДИ …………………………………… 40

Урок 24. Особливості рослинного й тваринного світу рідного краю. Причини і наслідки кількісних змін у живій природі …………………………………… 40

Урок 25. Захист державою різноманіття живої природи України. Червона книга України ………………… 45

Урок 26. Заповідники України. Національні парки України. Заказники та інші природоохоронні території України …………………………………… 58

Урок 27. Міні-проект «Життя тварин у зоопарку» або на вибір («Ботанічний сад — науковий центр досліджень живої природи», «Рослини Червоної книги у моєму дворі») . …………………………………… 62

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ …………………………………… 73

Урок 28. Групи природних ресурсів за їхньою здатністю відтворюватися. Самовідтворення у природі. Міні-проект «Чи може зникнути вода на планеті» або «Рослини “Зеленої аптеки”» …………………………………… 73

Урок 29. Повітря, вода, ґрунт, рослини і тварини як природні ресурси ……… 85

НАСЕЛЕННЯ …………………………………… 91

Урок 30. Міграція населення. Особливості природних компонентів життя в умовах міста і села. Міні-проект «Особливості екосистеми міста» або «Особливості екосистеми села» …………………………………… 91

СПОЖИВАННЯ ТА ВІДХОДИ …………………………………… 95

Урок 31. Споживач і його потреби. Екологічно безпечні товари та послуги. Правила споживання. Життєвий цикл матеріалів. Міні-проект «Життєвий цикл паперу (скла, пластмаси, металів)» …………………………………… 95

Урок 32. Використання вторинних ресурсів — шлях до зменшення відходів. Практична робота. Виготовлення паперу з макулатури ………………… 106

ДОВКІЛЛЯ І РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ………………… 116Урок 33. Гармонія між можливостями природи і потребами розвитку суспільства — запорука збереження життя на Землі ………………… 116

Уроки 34–35. Конституція України про охорону довкілля. Обов’язки і права громадян щодо збереження довкілля. Природоохоронні організації України. Практична робота. Складання «екологічного календаря добрих справ» ………………… 123

ДРУКОВАНІ ОСНОВИ ДО УРОКІВ …………………………………… 130

Перейти до завантаження “Основи екології. Матеріали до уроків курсу за вибором. 3-й клас. II семестр

Залишити відповідь